Henk Jan Bolding is nieuwe burgemeester Het Hogeland

Henk Jan Bolding is nieuwe burgemeester Het Hogeland

HET HOGELAND – Henk Jan Bolding is benoemd tot waarnemend burgemeester van Het Hogeland.

De commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de gekozen lijsttrekkers van de nieuwe gemeente Het Hogeland de heer Henk Jan Bolding benoemd als waarnemend burgemeester van Het Hogeland. De benoeming ging in per 1 januari 2019 en geldt tot het moment dat een burgemeester is benoemd door de Kroon.

Henk Jan Bolding

De heer Bolding (1955) was vanaf 2001 secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen. Daarvoor was hij vanaf 1992 gemeentesecretaris van Lelystad. De heer Bolding was ook voorzitter van de Kring van provinciesecretarissen en vervulde verschillende toezichthoudende nevenfuncties. De heer Bolding beschikt over een uitstekend netwerk -zowel landelijk als in het Noorden- dat hij ten dienste zal stellen van de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Foto: Provincie Groningen