Subsidie voor karakteristieke panden in Winsum

Subsidie voor karakteristieke panden in Winsum

WINSUM – Voor karakteristieke panden uit de oude gemeente Winsum en het buitengebied van De Marne geldt de regeling vanaf 29 juli 2021. Dan is de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan afgelopen. Voor de oude gemeenten Bedum en Eemsmond is de subsidie al langer beschikbaar.

Waarvoor kan ik de subsidie gebruiken?

De subsidie is bedoeld voor normaal onderhoud van uw pand. Bijvoorbeeld schilder- of voegwerk aan de buitenkant van uw pand. Of herstel van dakbedekking, goten of de schoorsteen. In totaal is er 4 miljoen euro beschikbaar.

Aanvragen

De voorwaarden en een aanvraagformulier staan op de website van provincie Groningen.

Behoud erfgoed

Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en gebouwen gesloopt. Om dit verder te voorkomen hebben we een lijst gemaakt met karakteristieke panden. Een bestemmingsplan moet de bescherming beter waarborgen. De karakteristieke aanduiding geldt voor de buitenkant van het pand. Er geldt geen sloopverbod zoals bij monumenten. Met de aanwijzing van karakteristieke panden wil Het Hogeland het erfgoed behouden en het verleden tastbaar houden.

Meer over karakteristieke panden

Kijk bij karakteristieke panden in Het Hogeland.

Foto: Gemeente Het Hogeland