Uitkomsten inwonersonderzoek bekend

Uitkomsten inwonersonderzoek bekend

HOGELAND – Dit onderzoek geeft ons beter inzicht in de behoeften en wensen van Hogelandsters over onze service en informatievoorziening. Burgemeester Henk Jan Bolding: “We zijn een grote gemeente, waarbij in 2019 vier organisaties naar één zijn gegaan. En waar we nog continu leren. Van elkaar maar vooral ook van onze inwoners. De uitkomsten van dit onderzoek leren ons wat we goed doen maar vooral ook welke verbeterpunten nodig zijn. Zo hebben we nog een slag te maken in een snellere afhandeling van vragen en klachten van inwoners, in het bijzonder via de mail en de telefoon. En minder op afstand te zijn.”

Digitaal en nabij

Hogelandsters kiezen steeds vaker voor de website om informatie te krijgen en producten aan te vragen. 88% van de deelnemers geeft dit aan. Iets meer dan de helft (52%) komt gemiddeld nog hooguit 1 x per 5 jaar in het gemeentehuis. Henk Jan Bolding: “We willen met onze service nabij zijn. Digitaal én persoonlijk. Dat laatste zit ‘m niet alleen in een plek als het gemeentehuis waar je terecht kunt voor een nieuw paspoort, rijbewijs of uitkering. Het serieus nemen van klachten en vragen van inwoners en het meewerken aan initiatieven maakt dat we nabij zijn. En dat je als inwoner bij de dorpencoördinatoren en de sociale teams terecht kunt. Maar ook dat we bij inwoners thuiskomen voor een gesprek als zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Of voor de aanvraag van een paspoort, wanneer een bezoek aan het gemeentehuis niet mogelijk is. Daar voorzien we graag in.”

Informatievoorziening

De deelnemers weten behalve de website ook het wekelijkse gemeentenieuws goed te vinden. 70% leest het nieuws in de geprinte krant. Ze zijn meestal tevreden over het taalgebruik en de inhoud van de pagina. Er is daarnaast een groeiende behoefte aan (online) nieuwsbrieven. De gemeente gaat de mogelijkheden verder onderzoeken.

Betrokken inwoners

Inwoners voelen zich sterk betrokken bij de gemeente. 245 deelnemers geven aan graag informatie over een toekomstig inwonerspanel te willen ontvangen. Met mensen uit dit panel gaat de gemeente verdere wensen en verbeterpunten in de service onderzoeken. De komende weken nemen we hierover contact op met de respondenten.

Onder de deelnemers zijn 5 Hogeland waardebonnen van € 25,- verloot. De winnaars krijgen binnenkort bericht.

Foto: Gemeente Het Hogeland