AI-bedrijven schenden auteursrechten, aldus deze kunstenaars

AI-bedrijven schenden auteursrechten, aldus deze kunstenaars

GRONINGEN – Drie kunstenaars hebben een collectieve rechtszaak aangespannen tegen bedrijven die kunst creëren door middel van kunstmatige intelligentie (AI). Bij het gebruiken van AI-tools zijn miljarden afbeeldingen van kunstwerken uit het online domein gebruikt, wat volgens de kunstenaars schending van auteursrechten zou zijn. Andere kunstenaars kunnen zich in een later stadium aansluiten bij de rechtszaak.

Het creëren van kunstwerken door middel van AI-tools is de afgelopen jaren erg populair geworden. Met simpele commando’s kun je tegenwoordig namelijk een opdracht geven om een kunstwerk te laten maken door AI. Daarvoor doorzoekt de tool miljarden afbeeldingen van kunstwerken op het internet, maar zonder toestemming van de oorspronkelijke creators. Daarom heeft een drietal kunstenaars in de Verenigde Staten een collectieve rechtszaak gestart tegen de makers van de AI-tools Stable Diffusion en Midjourney en DeviantArt, de maker van DreamUp.

Auteursrechtschending?

Eind vorig jaar protesteerden kunstenaars, illustratoren en ontwerpers via sociale media tegen de opkomst van AI met de hashtag #ArtByHumans. Volgens Karla Ortiz, een van de drie kunstenaars, beweren AI-bedrijven kunst voor iedereen bereikbaar te maken, maar door de huidige situatie hebben ze volgens Ortiz massaal diefstal en plagiaat in de hand gewerkt. Volgens een auteursrecht advocaat dat het drietal bijstaat, zullen AI-tools de kunstmarkt overspoelen met een ‘onaanvaardbare hoeveelheid’ inbreukmakende beelden waarmee blijvende schade wordt veroorzaakt aan de kunstsector.

Dezelfde advocaat heeft eerder ook de bedrijven OpenAI, GitHub en Microsoft aangeklaagd voor een soortgelijke situatie waarbij programmeercodes van het internet werden gebruikt als voeding voor AI-programmeermodel CoPilot. Volgens hem zal kunstmatige intelligentie de kunstmarkt overspoelen met een ‘onaanvaardbare hoeveelheid’ inbreukmakende beelden waarmee blijvende schade wordt veroorzaakt aan de kunstsector. De makers van de tools beweren echter dat het trainen en voeden van de software onder het begrip fair use valt.

Wel of geen fair use?

Ook beeldbank Getty Images heeft recentelijk juridische stappen genomen tegen AI-tool Stability AI. Volgens Getty heeft het bedrijf achter de tool zonder toestemming miljoenen auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen gekopieerd en verwerkt om AI-tools te trainen. Getty stelt dat Stability AI zonder toestemming of vergoeding het intellectuele eigendom van anderen gebruikt om er persoonlijk voordeel uit te halen. Volgens een woordvoerder van Getty valt het gebruik van de afbeeldingen niet onder fair use in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Een rechter zal zich buigen over het vraagstuk of de AI-tools de regels van het auteursrecht schenden. 

Foto: DALL·E