Gemeente Groningen lanceert samenwerkingsspel

Gemeente Groningen lanceert samenwerkingsspel

Dinsdag 8 mei vond de officiële lancering van een nieuw samenwerkingsspel plaats.

8D Games ontwikkelde deze innovatieve game voor de gemeente Groningen in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt in 2021 van kracht en vraagt om een andere manier van werken voor vrijwel alle afdelingen binnen de gemeente. De game geeft medewerkers op een speelse manier inzicht in de wijze waarop zij communiceren en samenwerken.

In het spel bouwen de spelers samen een raket. De essentie van het samenwerkingsspel is dat de speler niet alleen focust op zijn eigen taak maar dat de teammissie voorop staat. Alleen dan komt de raket het verst. Hoe beter de spelers samenwerken – communicatie is daarbij essentieel – hoe beter de missie slaagt en dus ook hoe verder de raket komt. Een goede samenwerking is straks cruciaal om de Omgevingswet succesvol binnen je organisatie te implementeren.

Voorheen focusten medewerkers zich doorgaans vooral op hun eigen deelbelang. Maar voor een snelle, efficiënte en goed afgewogen afhandeling van bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag is meer nodig. Je moet je bewust zijn van jouw onderdeel in het proces en hoe deze zich verhoudt tot die van de anderen. De serious game is een heel goed middel om hier bewuster van te worden en ermee aan de slag te gaan.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De gemeente Groningen wil dat processen rondom aanvragen binnen de nieuwe Omgevingswet sneller verlopen en beleidsmakers meer met de aanvragers meedenken.

Hessel Luxen van de gemeente Groningen vertelt: “De game geeft ons inzicht in hoe we dingen nu aanpakken en vormt de aftrap voor een discussie over rollen, taken en verantwoordelijkheden. 8D Games leerde ons dat het aanleren van vaardigheden in een compleet andere omgeving veel inzicht geeft in dagelijkse werkwijzen. Door de game te spelen denken medewerkers zelf actief na over hun rol in het proces.Je kunt je individuele missies in het spel wellicht al snel afgerond hebben, maar dat betekent niet dat je al achterover kunt gaan leunen. Als de teammissies niet behaald worden, zul je Saturnus niet halen . In je werk geldt dit principe net zo goed. Heel waardevol om daar op deze manier mee bezig te zijn.”

De game is onderdeel van drie samenhangende sessies waarbij telkens de thema’s sturing, samenwerking en integraliteit centraal staan. De gemeente Groningen speelt de game de komende tijd in diverse groepen. De eerste keer wordt de game gespeeld op 22 mei door de directie Stadsontwikkeling. De bedoeling is dat de game de komende jaren veelvuldig wordt ingezet om de organisatie voor te breiden op de komst van de Omgevingswet en de manier van werken die daarbij gevraagd wordt.

Foto: 8D-Games