Proef met stemmen via Blockchain bij referendum sleepwet

Proef met stemmen via Blockchain bij referendum sleepwet

Gebruik van nieuw ontwikkelde applicatie tijdens het referendum over de sleepwet.

Op 21 maart vindt het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in Nederland plaats. De gemeente Groningen gaat die dag een proef doen met stemmen tijdens het referendum. In vijf stembureaus telt de gemeente de stemmen niet alleen met de hand, maar ook met een nieuw ontwikkelde applicatie op de Blockchain.

In deze proef schaduwt de gemeente alleen het stemmen; het echte stemmen gebeurt nog gewoon op papier. De gemeente Groningen zoekt met deze proef naar meer veiligheid, transparantie en betrouwbaarheid tijdens verkiezingen. Hierbij werkt de gemeente samen met adviesbureau Berenschot en technologie partner LAB15.

Betrouwbaar en inzichtelijk

Met de proef wil de gemeente onderzoeken of nieuwe technologieën de betrouwbaarheid van het stemproces kunnen vergroten. Het voorkomt menselijke fouten of fraude. Naast de betrouwbaarheid biedt deze technologie ook de mogelijkheid om het stemmen inzichtelijk te maken. Kiezers kunnen het aantal stemmen direct digitaal volgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het stemgeheim. Bijkomend voordeel is dat het systeem de stemmen optelt.

De kiezer merkt vrijwel niks van de proef; alleen het stembureau scant de QR-code op de stempas één keer extra. Dit gebeurt voordat het normale stemmen start. De applicatie houdt precies bij wanneer een stempas wordt gescand.

Vijf stembureaus

De proef vindt plaats bij de volgende vijf stembureaus in de gemeente Groningen: locaties van de gemeente Groningen aan het Hanzeplein 120 (GGD) en aan het Gedempte Zuiderdiep 98, het Centrum Beeldende Kunst (CBK) aan de Trompsingel 27, het Heerenhuis aan Spilsluizen 9 en de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat 33.

Privacy

De stemmer blijft altijd anoniem en de kiezers brengen de officiële stem nog steeds op papier uit. Een uitgebrachte stem is dus niet tot een identiteit of het tijdstip van stemmen terug te herleiden. De gemeente slaat tijdens de proef geen persoonsgegevens op en slaat de QR-codes op de stempassen beveiligd en onherkenbaar op.

Foto: Pixabay