Oldambt biedt kavels te koop aan in diverse dorpen

Oldambt biedt kavels te koop aan in diverse dorpen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt biedt in diverse dorpen kavels te koop aan. Wethouder Gert Engelkens: “Dat is een uitvloeisel van het Programma Wonen 2021-2026 dat in juni door de gemeenteraad is vastgesteld. Aanleiding daarvoor is de bevolkingsprognose die in Oldambt een groei laat zien van circa 700 huishoudens tot 2030. Daarom wordt nu breed gekeken waar woningbouw mogelijk is en worden enkele gemeentelijke kavels die op korte termijn geschikt zijn voor woningbouw, binnenkort te koop aangeboden.” Om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag, is gebruik gemaakt van een Product-Marktcombinatie Strategie (PMC).

Product-Marktcombinatie Strategie (PMC)

Oldambt kent verschillende soorten kernen. In het Programma Wonen 2021-2026 is per kern een verdeling gemaakt van welke woningen waar passen en gewenst zijn. Engelkens legt uit: “We proberen de woningmarkt in Oldambt van het slot af te krijgen en het aanbieden van gemeentelijke kavels is een middel om dit te bewerkstelligen. Zo proberen we Oldambt leefbaar te houden. Er is trouwens in onze gemeente niet alleen meer ruimte voor nieuwbouw, maar in gezamenlijkheid met de regio zetten we ons ook in om verbetering en verduurzaming van particuliere woningen mogelijk te maken. Oldambt is in trek om te wonen!”

Geschikte kavels voor woningbouw op korte termijn

De kavels die op korte termijn worden aangeboden, zijn kavels in bestaande wijken en bebouwingslinten, vaak op plekken waar nu geen woning (meer) staat. Het college heeft besloten om de volgende percelen gefaseerd aan te bieden:

  • Nieuw Scheemda, Hamrikkerweg
  • Finsterwolde, G. Gernaatweg
  • Finsterwolde, H. Schwertmannweg
  • Finsterwolde, H.J. Siemonsstraat
  • Oostwold, Hoofdstraat
  • Beerta, Bouwtelaan
  • Beerta, Raadhuisstraat
  • Winschoten, Kamperfoeliestraat en Kloostertuin

Het perceel aan de Kamperfoeliestraat en Kloostertuin, is een groter perceel waar maximaal negentien woningen passen. Hoe de locatie het beste kan worden ingevuld, wordt nu verder uitgewerkt. In aansluiting op de kavels die op korte termijn worden aangeboden, onderzoekt de gemeente ook locaties die mogelijk op lange(re) termijn geschikt zijn voor woningbouw.

Gefaseerde verkoop

Voordat een kavel in de verkoop kan, dienen enkele handelingen verricht te worden en/of procedures doorlopen te worden. Zodra dit gebeurd is, kan een betreffende kavel in de verkoop gebracht worden. De verkoop van de kavels zal daarom gefaseerd plaatsvinden. De kavels worden aangeboden op www.gemeente-oldambt.nl/vastgoed-te-koop. Alvorens een kavel op de website van de gemeente aangeboden wordt, zullen de directe omwonenden en betrokken dorpsbelangen geïnformeerd worden. De kavels hebben een vaste vraagprijs. Bij meerdere gegadigden per kavel, vindt een loting plaats door de notaris.

Foto: Gemeente Oldambt