Categorie: Oldambt

Nieuws uit Oldambt

Oldambt Europees Openbare aanbesteding Aardgasloos Oldambt

Europees Openbare aanbesteding Aardgasloos Oldambt

De gemeente Oldambt wil met deze aanbesteding een overeenkomst aangaan voor het Aardgasloos maken van zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen in de gemeente Oldambt voor 2030. De Aanbestedende dienst van deze Opdracht is de gemeente Oldambt samen met de deelnemende partijen. De Opdracht van deze aanbesteding betreft twee categorieën: De 33 gemeentelijke gebouwen waarbij de …

Read Article Read More

Oldambt Informatiepunt Poort van Winschoten

Informatiepunt Poort van Winschoten

Het informatiepunt Poort van Winschoten is in gebruik genomen. Op de borden op de blauwe container voor het gemeentehuis kunnen voorbijgangers lezen wat er gaat gebeuren op het (nu nog) braakliggende terrein. Onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten is de bouw van een nieuw gemeentehuis. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. …

Read Article Read More

Algemeen Bartiméus herstart inloopspreekuren bij winkels Medipoint

Bartiméus herstart inloopspreekuren bij winkels Medipoint

WINSCHOTEN – Bartiméus start dit najaar weer met inloopspreekuren in de winkels van Medipoint. Op diverse locaties van de thuiszorgwinkel kunnen belangstellenden terecht met vragen over slecht(er)zien, zelfredzaamheid, onderzoek, advies en vergoedingen. Op dinsdag 20 oktober 2020 is het eerste inloopspreekuur gepland in de winkel in Winschoten, natuurlijk met inachtneming van de corona maatregelen. U …

Read Article Read More

Oldambt Coffeeshop De Groene Ster verhuist niet naar de Venne

Coffeeshop De Groene Ster verhuist niet naar de Venne

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema ziet af van het plan om coffeeshop De Groene Ster naar het centrum van Winschoten te laten verhuizen: “We hebben geluisterd naar de bezwaren van omwonenden, ondernemers, politiek en andere belanghebbenden. De mogelijke verhuizing van de coffeeshop naar de Venne riep onrust op over de verkeerssituatie en vrees voor overlast. Men vindt …

Read Article Read More

Oldambt Eerste proef met verrijkte schooldag in Oldambt geslaagd

Eerste proef met verrijkte schooldag in Oldambt geslaagd

Van 21 september tot en met 2 oktober hebben kinderen van basisschool OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans meegedaan aan een proef met de verrijkte schooldag. Elke dag was er voor alle leerlingen een workshop of excursie over een gezonde leefstijl, cultuur, natuur of techniek. Ouders en verzorgers hebben hier ook aan meegewerkt. Het doel van …

Read Article Read More

Oldambt Oldambt verlengt project aanpak slechte woningen

Oldambt verlengt project aanpak slechte woningen

Soms zijn particuliere woningen er zo slecht aan toe, dat ze een negatief effect hebben op hun omgeving. Daarom is gemeente Oldambt in 2016 gestart met een project om dit soort woningen te slopen. Het project liep tot eind 2019. Omdat het gereserveerde geld nog niet op is en omdat er nog steeds woningen in …

Read Article Read More

Oldambt Bezuinigingen worden merkbaar in Oldambt

Bezuinigingen worden merkbaar in Oldambt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft de begroting voor 2021 en de tweede bestuursrapportage over 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt deze stukken op 9 november 2020. Zoals verwacht blijven de komende jaren financieel nog heel moeilijk. In de begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen. Maar de bezuinigingen …

Read Article Read More

Oldambt Rapport metingen biomassa-installatie Oldambt openbaar

Rapport metingen biomassa-installatie Oldambt openbaar

Gemeente Oldambt heeft vanmiddag het rapport van de metingen van de biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten ontvangen. Omdat de gemeente graag transparant wil zijn, deelt zij het nu. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “De eigenaar heeft alle tijd en ruimte gekregen voor het onderzoek en het rapport. Dat heeft wat mij betreft te …

Read Article Read More

Oldambt Raadscommissievergadering BMR/SWI 5 oktober vervalt

Raadscommissievergadering BMR/SWI 5 oktober vervalt

In verband met de situatie rondom het coronavirus vervalt de geplande vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk en Inkomen. De geagendeerde  voorstellen voor deze vergadering zullen nu rechtstreeks in de raadsvergadering van maandag 26 oktober worden behandeld. De vergaderstukken worden gepubliceerd via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad. Foto: Gemeente Oldambt

Oldambt In de herfstvakantie grootschalige werkzaamheden spoor Groningen–Veendam/Weener

In de herfstvakantie grootschalige werkzaamheden spoor Groningen–Veendam/Weener

In de periode van 10 tot en met 19 oktober (herfstvakantie) vinden er grootschalige werkzaamheden plaats op en langs het spoor Groningen-Veendam/Weener. De werkzaamheden zijn voor het project Sneltrein Groningen-Winschoten en deels reguliere onderhoudswerkzaamheden. ProRail werkt in de periode van 10 tot en met 19 oktober dag en nacht op verschillende locaties aan sporen en …

Read Article Read More