Gemeentesecretaris Peter Teesink wordt directeur Amsterdam

Gemeentesecretaris Peter Teesink wordt directeur Amsterdam

GRONINGEN – Op 1 januari 2019 start Peter Teesink als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Amsterdam.

Peter Teesink (1965) begon zijn loopbaan bij het ministerie van VROM, waar hij verschillende managementfuncties vervulde. In 1997 maakte hij de overstap naar de gemeente Groningen. In Groningen was Peter onder andere concerndirecteur met verantwoordelijkheid voor het sociaal maatschappelijke domein. In 2011 werd hij gekozen tot overheidsmanager van het jaar. Sinds 2014 is hij gemeentesecretaris/algemeen directeur in Groningen.

Opdracht

Peter krijgt als gemeentesecretaris/algemeen directeur de belangrijke opdracht het college van B en W van Amsterdam in de komende periode bij te staan in het uitvoeren van het coalitieakkoord. Daarnaast krijgt hij de opdracht de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken en de dienstverlening aan de Amsterdammer zo goed mogelijk te organiseren.

Eer en uitdaging

“Samen met alle medewerkers werken aan dé stad van het land is een eer en uitdaging waar ik enorm naar uitzie,” aldus Peter. “Een uitdaging die verder gevormd wordt door de ambities van het college, de ontwikkelingen in de wereld om ons heen maar vooral door de wensen en verlangens van de inwoners van de stad. Daar elke dag aan mogen werken vind ik een fantastisch vooruitzicht.”

Foto: Gemeente Amsterdam