GroenLinks is de grote winnaar verkiezingen Groningen

GroenLinks is de grote winnaar verkiezingen Groningen

GRONINGEN – GroenLinks wint met 11 zetels de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer.

Het hoofdstembureau heeft vanmorgen in een openbare zitting op het Stadhuis de definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld. De definitieve uitslag wijkt niet af van de voorlopige uitslag.

PartijZetels
1. Democraten 66 (D66)5  (10,7%)
2. SP (Socialistische Partij)5  (9,5%)
3. Partij van de Arbeid (PvdA)6  (13,0%)
4. GroenLinks11 (21,0%)
5. VVD4  (8,9%)
6. Stadspartij voor Stad en Ommeland2  (5,1%)
7. CDA2  (5,4%)
8. ChristenUnie (CU)3  (6,7%)
9. Student en Stad1  (3,4%)
10. Partij voor de Dieren (PvdD)3  (6,6%)
11. Sportpartij0  (1,2%)
12. PVV1  (3,3%)
13. 100% Groningen2  (5,3%)

Er waren in de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer 190.162 stemgerechtigden. Daarvan bracht 44,1% hun stem uit. Het aantal geldige stemmen bedroeg 83.343. Er werden 197 blanco stembiljetten aangetroffen. Daarnaast waren er 234 ongeldige stemmen.

De verkiezingsuitslag staat op gemeente.groningen.nl/verkiezingen. De uitslag per stembureau wordt hier volgende week gepubliceerd.

Foto: Gemeente Groningen