Koen Schuiling is de nieuwe burgemeester van Groningen

Koen Schuiling is de nieuwe burgemeester van Groningen

GRONINGEN – Koen Schuiling (VVD) is de nieuwe burgemeester van Groningen.

Schuilding zal de functie van burgemeester gaan bekleden vanaf oktober van dit jaar. Hij volgt daarmee Peter den Oudsten (PvdA) op die het ambt sinds 2015 vervulde. Schuiling (60) is geboren in Rotterdam en studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was eerder wethouder in Groningen. Tot de benoeming is Schuiling burgemeester van Den Helder.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja heeft de aanbeveling in een openbare zitting meegedeeld. Wijnja zei dat Groningen met Schuiling een burgemeester krijgt met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van openbare orde en veiligheid. “Hij is een echte verbinder”, aldus Wijnja. “En dat is belangrijk met de huidige gemeente Groningen na de herindeling.”

Vanaf 20.00 uur gingen de raadsleden achter gesloten deuren in gesprek over de kandidaten; dertien mensen, waarvan acht mannen en vijf vrouwen hadden gesolliciteerd. Rond 21.00 uur verscheen er witte rook bij het gemeentehuis en werd het besluit bekend gemaakt. Andere personen die in aanmerking kwamen voor het burgemeesterschap waren onder andere Sharon Dijksma (PvdA), Ineke van Gent (GroenLinks), Wilma Mansveld (Pvda), Alexander Pechtold (D66) en Henk Pijlman (D66).

Schuilding wordt burgemeester voor het grootste inwonersaantal dat de gemeente Groningen ooit heeft gekend. Na de fusie van de gemeente met Haren en Ten Boer, telt de gemeente Groningen vanaf 1 januari 2019 ruim 231.000 inwoners.

Foto: Gemeente Den Helder/Wikipedia