Ondertekening van vernieuwd Akkoord van Groningen

Ondertekening van vernieuwd Akkoord van Groningen

GRONINGEN – Op maandag 12 november wordt de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst ‘Verbinden en Opschalen. Strategische Agenda Akkoord van Groningen 2018-2022’ ondertekend.

Met de geactualiseerde versie van de samenwerkingsovereenkomst willen de Akkoordpartners -de gemeente Groningen, de provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen- de meest aantrekkelijke kennisstad van Europa worden door te investeren in maatschappelijk onderzoeksthema’s, campusontwikkeling, studentenhuisvesting, internationalisering en het binden van talent aan de regio.

Burgemeester Den Oudsten, voorzitter van Het Akkoord van Groningen, leidt de bijeenkomst in met een toespraak. De nieuwe strategische agenda wordt ter plekke uitgedeeld en is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Dit laatste gezien de toenemende belangstelling uit het buitenland voor het Groninger model voor samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Prinsenzaal van Grand Café Prinsenhof Groningen.

Foto: Pixabay