PvdA Het Hogeland zet twee vrouwen aan de top

PvdA Het Hogeland zet twee vrouwen aan de top

HET HOGELAND – Op vrijdag 19 november heeft de kandidatencommissie van de PvdA Het Hogeland de voordracht van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur legt deze kieslijst op zaterdag 11 december 2021 tijdens een algemene ledenvergadering voor aan de leden.

Op nummer één, als lijsttrekker, staat de huidige wethouder van de gemeente het Hogeland Mariette de Visser. Hiermee kiest de PvdA opnieuw voor een lijsttrekker met veel bestuurlijke ervaring en kwaliteit. Mariette heeft de afgelopen jaren op succesvolle wijze invulling gegeven aan het wethouderschap. Met haar verbindende en doortastende aanpak heeft zij veel bereikt op het gebied van zorg, welzijn en participatie.

Op plek twee staat het huidige raadslid Janny Klei. Met haar energieke en enthousiasmerende insteek heeft zij op tal van onderwerpen een duidelijke en daadkrachtige inbreng getoond. Op positie drie staat als hoogste nieuwkomer Han Hefting. Han is een paar jaar geleden verhuisd naar Winsum en wil zijn kennis en kunde inzetten door via actief contact en inbreng van de inwoner van het Hogeland het raadswerk te ondersteunen.

Verder valt met de plaatsing van Mees Breuker op dat ook aan jong politiek talent een kans wordt geboden. Met deze 20-jarige op een ondersteunende positie hoopt de partij haar kader te vernieuwen en een betere aansluiting bij de jongeren te krijgen. Ook is de huidige fractievoorzitter Jan Willen Nanninga bereid gevonden als lijstduwer zijn ervaring en kunde te delen.

Foto: PvdA Het Hogeland