Onjuistheid op stikstofkaart in Groningen

Onjuistheid op stikstofkaart in Groningen

GRONINGEN – Vrijdag 10 juni heeft het Rijk de kaart gepubliceerd met de richtinggevende doelstellingen voor emissiereductie per gebied, als onderdeel van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied. De doelen op deze kaart zijn richtinggevend en geven richting aan het gebiedsproces. De provincie Groningen is deze documenten aan het bestuderen en heeft gezien dat dat op de kaart agrarisch natuurbeheergebied wordt aangemerkt als natuurgebied, en dat klopt niet. Dit gaan zal de provincie melden bij het Rijk.

Foto: Provincie Groningen