Partij voor het Noorden maakt zich zorgen om TopDutch

Partij voor het Noorden maakt zich zorgen om TopDutch

GRONINGEN – De campagne rondom TopDutch leek aanvankelijk succesvol, maar is nagenoeg stilgevallen. Partij voor het Noorden maakt zich zorgen.

De provinciale politieke partij krijgt de indruk dat er te weinig toezicht en sturing is geweest richting TopDutch vanuit de Provincie Groningen. “Uit de media moesten wij vernemen dat er ernstige problemen zijn in het management van TopDutch. Aanvankelijk leek de mediacampagne om een Tesla Fabriek naar het Noorden te halen succesvol. Het laatste jaar is de campagne omtrent TopDutch nagenoeg stilgevallen.”

Provinciaal geld

De TopDutch-campagne draait vooral op ‘provinciaal’ geld. De Partij voor het Noorden draagt het gehele Noorden een warm hart toe en wil het Noorden graag positief uitdragen. Tegelijkertijd wil de partij wel democratische controle kunnen uitoefenen op middelen die worden ingezet om het Noorden te promoten. Zeker als het om veel geld gaat. Daarom stelde de partij vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Foto: Partij voor het Noorden