Proeftuin Autisme in Bellingwedde gaat door in 2018

Proeftuin Autisme in Bellingwedde gaat door in 2018

Naar aanleiding van positieve ervaringen gaat de gemeente Bellingwedde door met de Proeftuin Autisme, zo is bekend gemaakt na een evaluatiemiddag.

In de Proeftuin werken de gemeenten Bellingwedde en Oldambt samen met Autisme Netwerk Groningen (ANG). Samen proberen zij kennis over autisme die nu nog verspreid ligt bij verschillende partners en ondersteuners beter te koppelen. Op die manier lopen mensen met autisme minder vaak vast in de maatschappij.

Voor mensen met autisme geldt vaak dat een levensbrede en levenslange ondersteuning wenselijk is. Autisme heeft invloed op alle terreinen van het leven: onderwijs, wonen, werk of dagbesteding, vrije tijd en relaties. Ondersteuning op één onderdeel is daarom niet voldoende.

Wethouder Bart Huizing: “De gemeente Bellingwedde vindt het belangrijk dat kinderen en volwassenen met autisme passende ondersteuning krijgen zodat zij goed kunnen, en blijven, functioneren. Samenwerking tussen alle terreinen is hiervoor van groot belang. Daarom zijn wij blij dat de Proeftuin nog even doorgaat.”

De Proeftuin

In januari zijn er binnen de Proeftuin vier pilots en kernteams gestart; Signalering, Levensloopondersteuning, Integrale trajecten thuiszitters met autisme en Zinvolle Daginvulling. In elk kernteam zitten mensen vanuit verschillende organisaties én iemand met autisme die samen kijken naar de hulpvraag.

Tijdens de evaluatiemiddag werd duidelijk dat de winst van de Proeftuin voor mensen met autisme vooral behaald wordt door korte lijnen tussen henzelf en professionals, door goede samenwerking tussen de betrokken partijen vanuit alle terreinen, maar bovenal door de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen. Door de Proeftuin nog een tijd te verlengen worden meer mensen met autisme bereikt en geholpen om tot een ‘eigen’ plan te komen om goed te functioneren in het dagelijks leven.

Foto: Pixabay