Provincie: 'Besluit kabinet aanvulling subsidiepot juiste oplossing'

Provincie: 'Besluit kabinet aanvulling subsidiepot juiste oplossing'

In een eerste reactie zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, dat het goed is dat het kabinet de subsidiepot voor de regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen aanvult met € 250 miljoen. ‘Op die manier kan elke inwoner die er recht op heeft, ook aanspraak maken op € 10.000 om zijn huis te verbeteren,’ zegt Paas.

 
De afgelopen dagen heeft de Groningse commissaris Paas, als delegatieleider van regionale bestuurders van gemeenten in het bevingsgebied, veel contact gehad met de nieuwe staatssecretaris Vijlbrief, die sinds maandag ‘Groningen’ in portefeuille heeft. ‘We zijn blij dat de staatssecretaris meteen de koe bij de hoorns heeft gevat. Dit was eerlijk gezegd de enige oplossing. Maar het moest nog wel even gebeuren. Dit is een goed besluit van het kabinet’, aldus Paas.
 
Woensdag 12 januari werd bekend dat staatssecretaris Vijlbrief maandag en dinsdag voor een eerste kennismaking sinds zijn benoeming naar Groningen komt. Met het besluit van het kabinet om € 250 miljoen beschikbaar te stellen, waarmee er genoeg geld is voor 53.000 huishoudens die binnen de doelgroep van de subsidie van € 10.000 vallen, komt dat bezoek in een iets rustiger vaarwater. Niettemin zal het voorgenomen besluit om de gaswinning te verdubbelen ook tijdens deze dagen zeker ter sprake komen. Provincie en gemeenten zien niets in die verdubbeling en willen dat het kabinet zich houdt aan de afspraak om in het laatste gasjaar 3,9 miljard kuub te winnen en er dan definitief mee op te houden.

Foto: Provincie Groningen