Provincie en gemeente gaan verkeersoverlast Onderdendam aanpakken

Provincie en gemeente gaan verkeersoverlast Onderdendam aanpakken

De provincie en gemeente Hogeland gaan verschillende maatregelen nemen tegen de overlast van het vele en vaak zware verkeer dat door Onderdendam rijdt. Vanaf 1 maart mogen vrachtwagens overdag niet meer over de Zijlvesterbrug rijden. Op de Winsumerweg, Middelstumerweg, Bedumerweg, Stadsweg en Achterweg komt een proef met wegversmallingen. Plannen voor een landbouwsluis op de Trekweg naar Onderdendam gaan definitief niet door. De inwoners van Onderdendam konden donderdag 19 januari in gesprek over de voorgestelde oplossingen. Tijdens de bijeenkomst werd ook het verkeersonderzoek toegelicht dat de gemeente liet maken als basis voor de nieuwe verkeersmaatregelen. 

Smalle straten

Het meeste last hebben de inwoners van vrachtverkeer en ander zwaar verkeer dat door de smalle straten rijdt. Zeker als er ook nog omleidingsroutes door Onderdendam lopen. De klachten gaan onder andere over doorstromingsproblemen: het zware verkeer zorgt voor opstoppingen, trillings- en geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties door de drukte en soms te hoge snelheid.

Verkeersonderzoek

De gemeente heeft samen met de provincie laten onderzoeken:

  • hoeveel verkeer er rijdt en wat voor verkeer dit is, bijvoorbeeld auto’s, vrachtwagens of trekkers
  • hoe snel er wordt gereden 
  • welke routes er worden gereden, waar het verkeer vandaan komt en waar het heen gaat
  • of de afsluiting van de routes tussen Baflo (De Vennenweg), Warffum (Onderdendamsterweg/Warffumerweg) en Onderdendam werken en er dus minder verkeer is
  • wat we kunnen doen om op de Stadsweg en Trekweg naar Onderdendam/Achterweg minder (sluip)verkeer te krijgen en de snelheid te verlagen

Uit het onderzoek blijkt dat het meeste verkeer door Onderdendam komt vanuit de omgeving (Winsum, Baflo, Warffum) naar de N46 en deels Bedum/Middelstum. Maar 13% van het verkeer in Onderdendam komt vanuit het dorp of heeft een bestemming in het dorp. Afsluiten van De Vennenweg, Warffumerweg of beide wegen lost de problemen niet genoeg op. De verkeersdrukte werd maar 15% minder bij afsluiten van beide wegen. En aanwonenden moeten omrijden en zijn minder goed bereikbaar voor hulpdiensten. Ook het overige verkeer moet omrijden. Daardoor levert afsluiting van beide wegen ruim een miljoen extra voertuigkilometers per jaar op. Het volledige onderzoeksrapport is te vinden onderdendam.com.

Verbod vrachtwagens

Om de overlast van het zware verkeer te verminderen komt er een verbod voor vrachtwagens op de Zijlvesterbrug. Het vrachtwagenverbod geldt doordeweeks van 7.00 tot 18.00 uur. Landbouwverkeer, lijnbussen en hulpdiensten mogen nog wel over de brug rijden. Bedrijven in Onderdendam blijven altijd van één kant bereikbaar. Borden op de provinciale wegen moeten de vrachtwagenchauffeurs tijdig waarschuwen voor het verbod. 

Snelheidsremmende maatregelen

De provincie gaat ook extra snelheidsremmende maatregelen nemen op de provinciale weg tussen Onderdendam en Winsum (N996) en tussen Onderdendam en Bedum (N995). De gemeente gaat de Achterweg en Stadsweg op een aantal plaatsen smaller maken. De maatregelen moeten de snelheid verlagen en het sluipverkeer ontmoedigen. De wegversmallingen zijn een proef van 1 maart tot eind 2023. Onderzoek moet uitwijzen of de proeven effect hebben. Verder gaat de provincie dit jaar verkeersdrempels aanleggen op de N996 richting Winsum. De maatregelen zijn genomen door de provincie en gemeente Het Hogeland in overleg met de verkeerscommissie Onderdendam en bewoners van de Trekweg. 

Foto: Provincie Groningen