Provincie Groningen krijgt er komende jaren 28.500 nieuwe woningen bij

Provincie Groningen krijgt er komende jaren 28.500 nieuwe woningen bij

In de provincie Groningen worden tot en met 2030 28.500 nieuwe woningen gebouwd. Dit aantal woningen is nodig om aan de toenemende vraag naar betaalbare woonruimte te voldoen en ter vervanging van woningen, om de kwaliteit van het totale aantal woningen op peil te houden. Door de bevolkingsgroei, het besteedbaar inkomen en de noodzaak om woningen te verduurzamen en versterken, is de woningbouwopgave in de Groninger regio ingewikkeld. De provincie, Groninger gemeenten en woningcorporaties doen daarom een beroep op het Rijk om de bouwplannen mogelijk te maken. Ze laten dit weten bij het indienen van hun plan, als onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Grote behoefte aan woningen

Er is een grote behoefte aan betaalbare en duurzame woningen. In de stad Groningen is een andere aanpak nodig dan in de dorpen en steden eromheen. ‘Door samen met de regio’s alle krachten te bundelen, kunnen we steviger de regie voeren en met een hoger tempo meer nieuwe huizen bouwen. Niet alleen betaalbare koopwoningen, maar ook sociale huurwoningen’, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Sociale huurwoningen 

De Groningse woningcorporaties, verenigd in G13, nemen bijna de helft van de nieuw te bouwen woningen in Groningen voor hun rekening. Met deze plannen groeit het aantal sociale huurwoningen in de provincie met vijf procent. Naast nieuwbouw blijven de corporaties zich ook richten op de verduurzaming van bestaande huurwoningen, de betaalbaarheid voor huurders en de leefbaarheid in de wijken. 

Groningse situatie 

De Groningse situatie maakt de woningbouwopgave in onze provincie ingewikkeld. In het noordoostelijk deel speelt de versterkingsopgave als gevolg van aardbevingsschade. Op andere plekken in de provincie laten we een krimpscenario achter ons, en is een deel van de woningvoorraad kwetsbaar en aan vervanging en vernieuwing toe. Maar ook de stad Groningen kent naast een grote bouwopgave, een omvangrijke transitie-opgave, waarbij wijkvernieuwing nodig is.

Ondersteuning is nodig

De provincie, gemeenten en woningcorporaties hebben van het Rijk ondersteuning nodig om de plannen voor de woningbouw uit te voeren. Woningbouwprojecten kosten vaak meer geld dan ze opleveren. In de provincie Groningen is deze zogenaamde onrendabele top hoger dan in andere regio’s van het land. Verder moet het Rijk ervoor zorgen dat procedures versneld worden afgehandeld (via de Raad van State) en belemmeringen in wetgeving weggenomen worden. Ook moet er gezorgd worden voor voldoende betaalbare bouwlocaties en ambtelijke capaciteit. In de komende tijd gaat de regio Groningen de afspraken uitwerken in regionale woondeals. 

Over de Nationale Woon- en Bouwagenda

Het Rijk heeft in maart 2022 de Nationale Woon- en Bouwagenda aangekondigd met als doel om in Nederland 900.000 woningen te bouwen. Met 28.500 woningen draagt Groningen hieraan bij. Dit gaat om uitbreiding (20.000) en vervanging door sloop (8.500), waarvan 40 procent het gevolg is van de versterkingsopgave. Corporaties hebben plannen voor de bouw van bijna 13.400 sociale huurwoningen. Ongeveer de helft daarvan is vernieuwing van bestaande woningen.

Foto: Provincie Groningen