Versterking en natuurontwikkeling Lauwersmeerdijk

Versterking en natuurontwikkeling Lauwersmeerdijk

De Lauwersmeerdijk tussen Lauwersoog en de Westpolder bij Hornhuizen gaat op de schop. Waterschap Noorderzijlvest gaat de dijk versterken, zodat we ook in de toekomst beschermd zijn tegen overstromingen. Tegelijk met de versterking van de dijk wordt de natuur in het Lauwersmeergebied ook verder ontwikkeld. Zo ontstaat er een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Volgende week opent waterschap Noorderzijlvest een virtueel informatiecentrum over de dijkversterking.

Verbetering van dijk

De Lauwersmeerdijk is 9 kilometer lang en beschermt al meer dan 50 jaar het Lauwersmeergebied en het Groningse en Friese achterland tegen overstromingen. De dijk voldoet niet meer aan de normen voor waterveiligheid. Daarom gaat het waterschap dit stuk zeedijk verbeteren. Delen van de dijk worden opgehoogd en de dijkbekleding wordt vernieuwd. 

Vissen

In het project werken we er ook aan om de visstand in de Waddenzee te verbeteren. Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor natuurlijke, klimaatbestendige overgangen ontstaan tussen zoet en zout water. Hierlangs kunnen vissen straks van en naar de Waddenzee zwemmen. Dit gebied binnen de dijk moet 70 hectare groot worden en moet de natuur en de biodiversiteit verbeteren. 

Vogels

Buiten de dijk wordt een kwelder van 20 hectare ontwikkeld met rijsdammen voor broed- en trekvogels in het Waddengebied. Rijsdammen zijn dammen die gemaakt zijn van wilgentenen.

Samenwerking

De voorbereiding voor de werkzaamheden aan de Lauwermeerdijk zijn al in volle gang. We verwachten in 2025 het totale project te hebben afgerond. Waterschap Noorderzijlvest leidt het project en werkt samen met onder meer de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap

Foto: Provincie Groningen