Verwarring en verbijstering bij Stad en Ommeland

Verwarring en verbijstering bij Stad en Ommeland

De poltieke partij Stad en Ommeland vindt dat de afhandeling van aardbevingsschade op een soap begint te lijken.

Het advies van de Mijnraad aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om op korte termijn 1588 woningen te versterken en later (in september) nog eens 5000 woningen te versterken of een schade vergoeding uit te keren valt niet goed bij de politieke partij welke is voortgekomen uit een fusie tussen de Stadspartij Groningen en Algemeen Belang Ten Boer.

“De minister neemt het advies over, op zich goed nieuws en het zou een einde moeten maken aan de jarenlange onzekerheden en vooral angst van de woningeigenaren en huurders in onder meer Ten Boer. Maar de afhandeling van de schade van de aardbevingen door gaswinning en het versterken, herbouwen van woningen begint meer en meer op een te lang durende soap te lijken,” zegt Amrut Sijbolts de fractievoorzitter in Groningen.

Zijn collega René Stayen van de fractie in Ten Boer gaat nog een stap verder: “Keer op keer wordt het Noorden door de regering gepakt en dat allemaal ten bate van twee multinationals. Het gaat er steeds meer op lijken dat niet Shell, Exxon en de Nam de schade gaan betalen maar dat de regering de rekening betaalt. Met andere woorden; de rekening wordt bij de burger neergelegd en zo betalen de slachtoffers uiteindelijk de eigen schade.”

Verwarring en verbijstering

De partij vindt het ongelofelijk dat er in het laatste half jaar alleen al drie verschillende onderzoeken zijn gehouden door de Nationaal Coördinator Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad. “Drie rapporten en drie uitkomsten, wie moet de burger geloven? Wie kan de burger nog geloven?” vraagt Sijbolts zich af.

“Ik ben in 48 uur door allerlei emoties heengegaan, van verbazing tot verbolgenheid, verbijstering tot verwarring. Het ene na het andere nieuwsbericht verschijnt in de media en telkens weer met een andere strekking. Hoe het voor slachtoffers is? Ik kan me dat niet voorstellen.”

Beide fracties hebben meer vragen dan antwoorden. René van Stayen van de fractie Ten Boer: “Stel een huiseigenaar kiest straks, omdat de regering zegt dat versterking van een woning niet nodig is, om zijn huis niet te versterken en gaat voor de schadeloosstelling. En dan komt er toch de aardbeving 5.0 op de schaal van Richter en stort het huis in. Wie is dan aansprakelijk? Betaalt de verzekering nog uit? De NAM, Exxon of Shell? Den Haag? Het is werkelijk schandalig wat hier gebeurt! Er wordt op een grove manier met burgers gesold met vandaag als extreem dieptepunt.”

De partij onderneemt nu niet direct stappen: “Stad en Ommeland wacht nu eerst de komende kamerdebatten af, maar wij zullen als de onduidelijkheid weer de boventoon voert zeer zeker vragen aan de burgemeester en wethouders stellen of hen oproepen tot actie richting Den Haag,” besluit Amrut Sijbolts.

Foto: Stad en Ommeland