Vredesonderwijs op Oldambtster scholen

Vredesonderwijs op Oldambtster scholen

Stichting Vredesonderwijs Nederland geeft gastlessen over vredesonderwijs op alle basisscholen in het Oldambt.

In samenwerking met de gemeente Oldambt en met ondersteuning van wethouder Bard Boon van OCSW en Werk en Inkomen, verzorgde gastdocent Bert van Vondel van Stichting Vredesonderwijs Nederland gastlessen over vredesonderwijs op alle scholen in het Oldambt. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) onderschreef de waarde van de lessen door deze financieel te ondersteunen voor alle scholen binnen haar gebied.

Vredesonderwijs

Het thema van de gastlessen waarmee het schooljaar 2017-2018 begon is de Hongerwinter in Nederland. Van Vondel: “Vredesonderwijs is meer dan het in herinnering terug brengen van een periode die bekend is geworden als de Tweede Wereldoorlog. Lijden, leed en dood is niet uniek of exclusief verbonden aan Adolf Hitler en Nazi’s. Voor die tijd en ook daarna is en wordt de wereld nog steeds geteisterd door oorlogen, zoals nu in Syrië en Yemen.”

Gastlessen voor basisscholen

Van Vondel woont in Scheemda en houdt zich ruim veertig jaar actief bezig met oorlog en vrede, over achtergronden, oorzaken en gevolgen. Hij verrichtte veel onderzoek naar de rol en invloed van propaganda en nep-nieuws. De afgelopen twaalf jaar verzorgde Van Vondel gastlessen op honderden scholen in Nederland, aan circa 550 groepen (groep 8-7/8) van het basisonderwijs. Niet alleen in de provincie Groningen maar ook ver daarbuiten.

Van Vondel is een verteller en heeft met name met kinderen een directe verbinding. Hij weet hen moeiteloos voor uren geboeid aan zijn lippen te binden. Zijn doel is het kinderen maar ook leerkrachten bewust te maken dat leugens en bedrog machtige en dodelijke wapens zijn. Hij motiveert de leerlingen hun rol te zien en verantwoordelijkheid te nemen en niet als willige schapen alles klakkeloos voor waarheid aan te nemen. Met behulp van praktische voorbeelden zet hij hen aan om het Nadenken te stoppen en dit te vervangen door Zelfdenken.

Aanvulling op bestaand lespakket

Oorlogen zijn altijd het resultaat van misleiding en bedrog. Dat de Vredeslessen als waardevolle aanvulling op het bestaande lespakket gewaardeerd worden wordt ook onderschreven door de leerkrachten, zoals door Jolanda Frima, leerkracht op OBS De Noordkaap in Oostwold:

“Ademloos hebben de kinderen de hele ochtend zitten luisteren naar onderwerpen als oorlog, vrede, wapens massagedrag en symbolen die je ook nu nog overal en dagelijks tegenkomt. Niets is wat het lijkt, er zijn zoveel soorten waarheden. Niet NA-denken maar ZELF-denken is wat de kinderen wordt geleerd. Als je denkt dat een ochtend lang les geven over een onderwerp te veel is voor een groep drukke pubers? Fout! Ademloos hebben ze de hele ochtend geluisterd, het was te kort, echt!”

Frima vervolgt: “De kinderen werden zich er bewust van dat veel al voorbedacht is. Dat er een hoop zaken zijn die als vanzelfsprekend en normaal worden beschouwd, terwijl dat helemaal niet waar is. Spontaan nodigden wij Bert uit om te blijven om in de middag verder te gaan met zijn verhaal, hij heeft een schat aan parate kennis. Vredesonderwijs, een aanrader voor alle bovenbouwgroepen en wat ons betreft laten we hem het volgend jaar zeker terugkomen.”

Foto: Stichting Vredesonderwijs Nederland