Samenwerking tussen Gemeente Groningen en Sportkoepel

Samenwerking tussen Gemeente Groningen en Sportkoepel

GRONINGEN – Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kunnen de Sportkoepel en de gemeente nog steviger samenwerken voor de breedtesport.

Sportkoepel Groningen is sinds 2014 belangenbehartiger voor breedtesport Samenwerkingsovereenkomst gemeente en Sportkoepel. Met de overeenkomst gaat zij met de gemeente samenwerken om het contact met sportverenigingen te versterken en de breedtesport, sportclubs en sporters beter te faciliteren en ondersteunen.

“Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst heeft de Sportkoepel nu ook formeel de positie om de belangen van de breedtesportorganisaties te vertegenwoordigen. Dit draagt bij aan een beter sportklimaat in Groningen, omdat de Sportkoepel een groot deel van de Groninger sportclubs verbindt. Met de afspraken over Gelijk Speelveld heeft de Sportkoepel de afgelopen tijd haar meerwaarde bewezen”, aldus Paul de Rook, wethouder sport.

Bram Reudink, voorzitter van de Sportkoepel Groningen: “Het is voor de sport van belang dat de sportverenigingen actief worden meegenomen in nieuw sportbeleid. Dat kan via de Sportkoepel. Zo ontstaat er een beter afgestemd beleid voor de sportclubs wat leidt tot meer tevredenheid. Dit komt ten goede aan de sport in Groningen.”

Afgelopen najaar heeft de gemeente samen met de Sportkoepel afspraken gemaakt over het invoeren van het Gelijk Speelveld voor buitensportclubs. Ook heeft sportkoepel de gemeente geadviseerd over ontwikkelingen in de breedtesport.

Foto: Erik Brand