Gemeente Groningen wil geen zwarte piet meer bij de intocht

Gemeente Groningen wil geen zwarte piet meer bij de intocht

GRONINGEN – De gemeente Groningen wil op termijn geen traditionele zwarte pieten meer bij de intocht van Sinterklaas.

Volgens burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) staat het stadsbestuur achter de verandering rond de eeuwenoude traditie. Den Oudsten reageert daarmee op de vragen die Partij van de Dieren enkele maanden geleden heeft gesteld.

“De verschijningsvorm van Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest is al enkele jaren aan geleidelijke verandering onderhevig. Deze verandering juichen wij toe”, aldus Den Oudsten. “Voor de intocht van Sinterklaas in onze gemeente streven wij er naar dat de traditioneel zwart gekleurde piet binnen een tijdsbestek van enkele jaren niet meer te zien zal zijn.”

Foto: olliebrands0/Pixabay