Partij voor de Dieren zwengelt Zwarte Pieten-discussie aan

Partij voor de Dieren zwengelt Zwarte Pieten-discussie aan

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren wil dat college van B&W de maatschappelijke dialoog over Zwarte Piet in Groningen initieert.

De partij wil dat de Groningse politiek met verschillende maatschappelijk geledingen in gesprek gaat om te komen tot een nieuwe vorm voor de Sinterklaasviering: een inclusief Sinterklaasfeest waarbij niemand zich buitengesloten voelt.

Spanningen

Tijdens de intocht van afgelopen jaar demonstreerden voor- en tegenstanders van Zwarte Piet langs de route. Daarbij werden zes personen verdacht van bedreiging en belediging. Op het Emmaplein werd één aanhouding verricht voor het gooien van vuurwerk.

Foto: RiaDierikx/Pixabay