Brugbedientijden aangepast voor betere doorstroming verkeer

Brugbedientijden aangepast voor betere doorstroming verkeer

GRONINGEN – Vandaag veranderen de bedientijden voor de bruggen in de stad Groningen voor een betere doortroming van het wegverkeer.

De ‘spitsuursluiting’ voor de bruggen wordt uitgebreid. Dat betekent dat tijdens de ochtend- en avondspits de bruggen op een aantal trajecten in de stad langere tijd dicht blijven voor de scheepvaart. De maatregel is bedoeld om de doorstroming op de weg te verbeteren. De recreatievaart moet rekening houden met een kortere mogelijkheid om door de stad Groningen te varen. De bruggen worden tussen de middag in het vaarseizoen wel bediend.

Andere bedientijden

De gewijzigde brugbedientijden gelden dus ook voor de staande mastroute Reitdiep – Verbindingskanaal – Eemskanaal en voor het Noord-Willemskanaal in de stad Groningen. De spitsuursluiting voor de scheepvaart is van 07.30 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur.

De Zernikebruggen en Hoogewegbrug, Berlagebrug, Oosterhavenbrug en de bruggen over het Noord-Willemskanaal vanaf de Van Ketwich Verschuurbrug, worden vanaf 18.00 uur bediend zodat schepen de Reitdiephaven, Oosterhaven en Zuiderhaven kunnen bereiken. De overige bruggen worden niet meer bediend.

Wat ook een wijziging is: de bruggen worden tussen 12.00 en 13.00 uur wél gedraaid voor de scheepvaart. Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór 14.00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog passeren.

Initiatief

Van de verlenging van de spitsuursluiting voor de bruggen met een half uur ’s ochtends en anderhalf uur ’s middags profiteren met name de bussen en fietsen in de binnenstad. Groningen Bereikbaar nam het initiatief om de brugtijden aan te passen met het oog op een goede doorstroming van het verkeer tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Het besluit hierover is genomen na afweging van belangen en in overeenstemming met gemeente Groningen, provincie Groningen, OV-bureau Groningen Drenthe, Rijkswaterstaat en ProRail. Ook is het voorstel afgestemd met belangenorganisaties als Schuttevaer, het Watersportverbond en de bruine vloot.

Foto: Zachtleven/Pixabay