CBS: Verkeer in Groningen steeds veiliger

CBS: Verkeer in Groningen steeds veiliger

GRONINGEN – Het verkeer in Groningen wordt steeds veiliger. Er zijn weinig steden in Nederland die dat kunnen zeggen. In Nederland is het aantal geregistreerde verkeersongevallen 5,9 per 1.000 inwoners. In Groningen staat dat getal op 5,3. En dat is goed voor een derde plek als het gaat om de minste verkeersongevallen. Alleen de steden Drenthe en Friesland doen het beter. De veiligste gemeente in de provincie is Westerwolde met een hele lage score van 4 verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Hoe het kan de provincie zo laag scoort op het gebied van omgevallen hebben we onderzocht. Je leest het hier.

Afname aantal verkeersongevallen en verkeersdoden

Het is goed nieuws dat de provincie behoorlijk laag scoort als het gaat om verkeersongevallen en verkeersdoden. Want ook het aantal doden in het verkeer laat een dalende trend zien. Nog steeds zijn het vaker mannen dan vrouwen die dodelijk slachtoffer zijn in het verkeer. De cijfers over het aantal verkeersdoden liegen er niet om. Hoe het komt dat het aantal ongevallen daalt komt onder meer door het invoeren van het praktijkexamen voor scooter rijders, het alsmaar stijgen van de prijzen van verkeersboetes en de afname van het aantal zwaar opgevoerde brommers.

Invoering praktijkexamen scooter

Tegenwoordig wordt er meer van mensen gevraagd voor ze de weg op mogen met een scooter. De toegenomen kennis draagt bij aan de afname van het aantal verkeersongelukken. Was vroeger een theorie-examen voldoende om op de scooter te stappen, tegenwoordig heb je ook een praktijk examen als onderdeel voor het halen van je scooter rijbewijs. Daarvoor moet je ook lessen nemen, anders wordt het lastig om het examen te halen.

Een scooter praktijk rijles in Groningen helpt je om de kans van slagen behoorlijk te vergroten. Je kunt als je wilt beide examens op dezelfde dag doen en in 1 keer je rijbewijs halen. Dat vraagt wel de nodige voorbereiding. Met een klassikale cursus voor je theorie en wat praktijklessen maak je jezelf veel makkelijker om in 1 keer te kunnen slagen. Voor veel leerlingen is alleen studeren uit een theorieboek niet voldoende.

Hogere verkeersboetes

De bedragen van de boetes worden steeds hoger en dat maakt dat mensen voorzichtiger gaan rijden. Als je een keer een fixe boete hebt gehad, dan leer je het wel af om hard of onveilig te rijden. Ook komend jaar gaan de bedragen weer stijgen. De verwachting is met een kleine 10%. Of dat komend jaar weer zorgt voor minder ongevallen op de weg en minder verkeersdoden zullen we gaan ontdekken in 2023.

Afname zwaar opgevoerde scooters

Voorheen was het makkelijk om je scooter flink op te voeren en daarmee hard te rijden. Dat veroorzaakte nogal wat schade aan mens en scooter. Inmiddels is er besloten om de opgevoerde scooters op kenteken te zetten en dat maakt het opvoeren van je brommer een stuk minder interessant. Een brommer op kenteken moet aan andere eisen voldoen dan een brommer dat niet op kenteken hoeft te staan. Met een blauwe plaat komen meer verplichtingen. En dat is gunstig voor het terugbrengen van het aantal ongelukken met de opgevoerde modellen.

Foto: Jannick Nijholt/Unsplash