‘De Schans’ nieuwe welzijnsorganisatie Westerkwartier

‘De Schans’ nieuwe welzijnsorganisatie Westerkwartier

MARUM – De nieuwe welzijnsorganisatie van het Westerkwartier heet ‘Sociaal Werk De Schans’.

Burgemeester en portefeuillehouder Henk Kosmeijer onthulden de naam in de Kruisweg in Marum samen met directeur-bestuurder Johan Brongers en kwartiermaker Joep Schuringa van de Tintengroep, waar Sociaal Werk De Schans onderdeel van is. Na de onthulling tekenden ze gezamenlijk de overeenkomst.

Sociaal Werk De Schans

De naam is zorgvuldig gekozen. Historisch gezien biedt een schans bescherming en is het een omgeving waar inwoners met en voor elkaar zorgen voor een veilige en zorgzame samenleving. In het Westerkwartier zijn veel (restanten van) schansen te vinden, zoals bij de Aduarderzijlen, Lettelbert en Enumatil.

Eén welzijnsorganisatie

De colleges van de vier gemeenten gunden eind september – na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure – de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning vanaf 1 januari 2019 definitief aan de Tintengroep.

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van sociaal werk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De reden de basisondersteuning anders te willen organiseren, ligt in de decentralisaties.

In 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken gekregen. De opdracht de ondersteuning aan inwoners dichterbij en meer in samenhang met elkaar te organiseren is daar onderdeel van. De herindeling gaf een natuurlijk moment om de nieuwe organisatie van de basisondersteuning in te richten.

Foto: Gemeente Westerkwartier