Geertje Dijkstra-Jacobi kiest definitief voor lokale partij

Geertje Dijkstra-Jacobi kiest definitief voor lokale partij

Geertje Dijkstra-Jacobi heeft bij de aankomende verkiezingen op 21 november 2018 definitief gekozen voor de lokale partij VZ Westerkwartier.

Zij zal met instemming van de leden voor VZ Westerkwartier hoog op de kieslijst staan en is de beoogde wethouderskandidaat. VZ Westerkwartier ziet in Dijkstra-Jacobi de ideale kandidaat die perfect past bij de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dichtbij, Nuchter en Ambitieus.

“Wij verwelkomen haar met open armen. Dit is een persoon die absoluut niet mag worden gemist in de lokale politiek. Zij zit er oprécht voor onze inwoners, want dat heeft ze de afgelopen jaren met verve met haar inzet bewezen. Zulke mensen zijn zeldzaam”, aldus voorman Ytsen van der Velde.

Dijkstra-Jacobi zit thans in de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn. Zij besloot jaren geleden uit onvrede met het handelen van de gemeente Zuidhorn persoonlijk de actieve politiek in te gaan. Vanuit deze ervaring en kennis van zaken heeft zij de afgelopen jaren na volhardende acties veel bewerkstelligd voor inwoners, agrariërs en ondernemers in de gemeente Zuidhorn.

“Door de aankomende herindeling bleek er voor mij geen passende ruimte te zijn binnen de huidige politieke partij waarvoor ik thans in de gemeenteraad zit. De poppetjes waren vooraf al ingekleurd. Deze vooringenomenheid stootte mij ontzettend tegen de borst. Daarom heb ik mij ver van te voren terug getrokken. Ik had geen zin in gedoe.”

Toch hoopte het raadslid politiek actief te blijven, waarbij de uiteindelijke keuze vooral zou afhangen of zij een partij zou vinden die aan zou sluiten bij haar idealen en het toekomstperspectief. “Ik wil graag dat de politiek straks oog heeft- en houdt voor álle dorpen en bovenal álle burgers”, gaf ze daarbij aan.

“Mijn ideaal is om de kloof tussen overheid en burger te dichten. De afgelopen maanden zijn hierover gesprekken geweest met leden van VZ Westerkwartier en nagenoeg voelde ik me er gelijk thuis. Of ik toe kan treden tot de nieuwe gemeente Westerkwartier is straks aan onze inwoners. Zij hebben op 21 november 2018 de toekomst voor het Westerkwartier in eigen handen.”

VZ Westerkwartier is een partij die staat voor haar inwoners. De missie is om met de vorming van een brede politieke beweging in het Westerkwartier een samenleving te bewerkstelligen waar ieder individu zich veilig kan ontplooien en ontwikkelen. Een samenleving waar naar iedereen wordt omgekeken en waar de juiste zorg op maat wordt verleend. Een veelzeggende partij die staat voor alle inwoners, agrariërs en ondernemers. Kortom voor een leefbaar Westerkwartier!

Foto: VZ Westerkwartier