Huurders stemmen in met fusie Wold & Waard en Huisvesting Vredewold

Huurders stemmen in met fusie Wold & Waard en Huisvesting Vredewold

LEEK – Op 28 augustus hebben de huurdersvertegenwoordiging van Stichting Huisvesting Vredewold en het Huurdersplatform van woningcorporatie Wold & Waard ingestemd met de voorgenomen fusie van beide organisaties.

Voorafgaand aan hun instemming organiseerden de huurdersorganisaties een spreekuur en 3 bijeenkomsten om hun achterban te raadplegen. Ongeveer 80 huurders waren bij deze bijeenkomsten aanwezig en uitten geen bezwaren tegen de fusie. In de Woningwet is bepaald dat huurdersorganisaties instemmingsrecht hebben bij een fusie van corporaties.

Nauwelijks gevolgen voor huurders

In het afgelopen half jaar hebben de huurdersorganisaties intensief met de corporaties overlegd. Ze bekeken de mogelijke effecten van de fusie voor huurders en woningzoekenden. De voorgenomen fusie heeft voor de huurders van Wold & Waard nauwelijks gevolgen. Voor de huurders van Vredewold betekent het een wat gunstiger huurbeleid en een verruiming van de dienstverlening en openingstijden.

De huurdersorganisaties hebben aandacht gevraagd voor een zorgvuldige integratie van beide organisaties en goede communicatie naar huurders.

Aanleiding

Huisvesting Vredewold is een kleine organisatie en verwacht dat met een fusie haar organisatorische en financiële slagkracht toeneemt. Wold & Waard voelt zich verantwoordelijk voor goede en betaalbare woningen voor alle huurders in het Westerkwartier en ziet meerwaarde in de kennis van Vredewold op het terrein van wonen en zorg. Beide corporaties verwachten dat de fusie hen betere mogelijkheden geeft voor hun dienstverlening aan huurders en hun volkshuisvestelijke ambities.

Over Wold & Waard en Huisvesting Vredewold

De corporaties verhuren goede en betaalbare woningen in de sociale huursector. Wold & Waard bezit ongeveer 5000 woningen in 34 dorpen in het Westerkwartier. Huisvesting Vredewold ongeveer 600 verhuureenheden in Leek, Tolbert en Zevenhuizen.

Foto: Wold & Waard