Staatsbosbeheer zaait akkers in met graan voor vogels

Staatsbosbeheer zaait akkers in met graan voor vogels

MARUM – Staatsbosbeheer wil in het Westerkwartier meer plekken creëren waar dieren kunnen schuilen en hun voedsel vinden.

Hiervoor worden op vier locaties in het Westerkwartier akkers ingezaaid met graan, ook wel fauna-akkers genoemd. De akkers liggen verspreid in het Westerkwartier, bij het Haarsterbos, Curringherveld, Marumerlage en Peebos.

Belangrijke voedselbron

De granen die worden gezaaid, geven veel voeding aan vogels. Het gaat daarbij om zomertarwe, spelt, gerst, rogge en haver. Akkervogels, zoals de geelgors, veldleeuwerik of de patrijs, profiteren hier op verschillende manieren van. In het voorjaar en de zomer trekken de nectarplanten insecten aan. Die zijn een belangrijke voedselbron voor de jongen van de vogels. De grote zaden van het graan zijn in het najaar belangrijk wintervoedsel voor de vogels.  Staatsbosbeheer laat de akkers dan ook ongemoeid tot volgend voorjaar, zodat ze een jaar lang van waarde zijn. 

Kleinschalig akkerbeheer

Veel kleinschalige akkers, zoals die in vorige eeuwen door boeren werden bewerkt, zijn na de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Dit kwam onder meer door onkruidbestrijding en gebruik van kunstmest in de landbouw. Juist die kleinschalige akkers zijn een belangrijke voedselbron voor talloze insecten, kleine zoogdieren en vogels en bieden schuilgelegenheid voor zoogdieren zoals reeën en hazen.

Inzaaien akkers

Staatsbosbeheer zaait op dit moment akkers met een totale oppervlakte van 4 hectare in. Het  inzaaien van de akkers valt onder regulier beheer. De akkers liggen buiten het begrazingsgebied, daar kan de natuur haar gang gaan. In de schil eromheen is ruimte voor kleinschalig natuurbeheer. Door de regen die deze week voorspeld is, kan Staatsbosbeheer de akkers nu inzaaien.

Foto: Staatsbosbeheer