Zuidhorn wil gelijke behandeling bij schademelding

Zuidhorn wil gelijke behandeling bij schademelding

ZUIDHORN – Gemeente Zuidhorn wil dat minister Wiebes schade-afhandeling door gaswinning uit kleine velden en gasopslag beter regelt.

Zuidhorn trekt hierin samen op met de Westerkwartiergemeenten en andere gemeenten met kleine gasvelden. Dit heeft tot een eerste succes geleid. Dinsdag 9 oktober heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over een landelijke onafhankelijke beoordeling en afhandeling van mijnbouwschade.

Wethouder Henk Bakker: “Ik vind de publieke regie op schadeafhandeling een positieve ontwikkeling. Samen met de gemeenten met kleine velden en de VNG zijn we constructief in gesprek met het ministerie van EZK. Maar we zijn nog niet tevreden over de publieke afhandeling van schade door gaswinning uit kleine velden.”

Nieuwe wet afhandeling schade

De minister bereidt een wet voor over het afhandelen van schademeldingen in het publieke domein. Voor de uitvoering komt er een zelfstandig bestuursorgaan: het Instituut Mijnbouwschade (IM). Maar alleen voor schade door gaswinning uit het Groninger veld zal het IM de schadevergoeding ook zelf uitkeren.

Van overige mijnbouwschade (o.a. gaswinning uit kleine velden en gasopslag) vindt alleen de afhandeling onder publieke regie plaats. De mijnbouwonderneming moet dan de schade vergoeden. Kritiekpunt vanuit gemeenten met kleine velden is, dat de schadeafhandeling van overige mijnbouwschade niet bindend is als deze niet bij wet is geregeld.

Wethouder Henk Bakker: “We zijn samen met andere gemeenten een heel eind gekomen, maar willen dat afhandeling van mijnbouwschade door kleine velden en gasopslag ook bindend wordt.”

Foto: Pixabay