‘Bouw van betaalbare huurwoningen in Groningen kan omhoog’

‘Bouw van betaalbare huurwoningen in Groningen kan omhoog’

GRONINGEN – De bouwproductie van betaalbare huurwoningen in Groningen kan in 2021 omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Capital Value, specialist en marktleider in woningbeleggingen in Nederland.

Het woningtekort in Nederland ligt op bijna 300.000 woningen, dat is gemiddeld 4% van de woningvoorraad. In de regio Groningen is het tekort hoger (4,8%) dan het landelijk gemiddelde en de vraag naar betaalbare woningen blijft ongekend groot. Het tekort in de regio Groningen nam opnieuw toe, met 9% toe ten opzichte van vorig jaar en wordt nu geraamd op circa 9.500 woningen. Beleggers en woningcorporaties hebben voldoende kapitaal beschikbaar om landelijk 35.000 nieuwe huurwoningen per jaar te realiseren. In 2021 kan de bouw starten van meer betaalbare huurwoningen in de regio Groningen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research.

 De afgelopen 10 jaar is het landelijke woningtekort hard gestegen. Van 2% in 2012 tot circa 4% in 2020. Ook de komende jaren zal het woningtekort verder toenemen en naar schatting stijgen naar circa 355.000 woningen in 2023 (4,4%). Vorig jaar nog werd nog verwacht dat het tekort harder zou stijgen maar door de coronacrisis is het tekort in 2020 gedaald en is de prognose bijgesteld. In Groningen blijft de druk op de woningmarkt onverminderd groot omdat er de afgelopen jaren te weinig is bijgebouwd.

Met name ouderen en jongeren in de problemen in Groningen

De afgelopen jaren is er onvoldoende gebouwd voor de groeiende groep ouderen. Het aantal ouderen (75-plus huishoudens) in de regio Groningen neemt de komende 10 jaar met 40% toe. Dit is een toename van zo’n 8.700 oudere huishoudens. Een aanzienlijk deel van deze ouderen heeft in de komende jaren behoefte aan een aangepaste woning vanwege mobiliteitsbeperkingen. Daarnaast kent Groningen een groot aandeel jonge huishoudens (tot 29 jaar), een groep die moeilijk een geschikte woning kan vinden. In 2021 woont 39% van de jonge huishoudens in Groningen in een bewoonde andere ruimte (BAR), zoals een studentenhuis, kamerverhuurpand of nog bij de ouders. Door het tekort aan beschikbare middeldure huurwoningen en lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning is het voor deze doelgroep bijzonder lastig om door te stromen naar de reguliere huurmarkt.

Recordbedrag van meer dan 33,5 miljard euro beschikbaar

Beleggers uit binnen- en buitenland geven aan de komende jaren gezamenlijk meer 33,5 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. De regio Groningen behoort tot de favoriete gebieden voor nieuwe investeringen. Steeds meer buitenlandse pensioenfondsen willen in nieuwbouwprojecten investeren. Middeldure huurwoningen zijn favoriet. 61% wil ook investeren in sociale huurwoningen. Daarnaast geeft 92% van de woningcorporaties aan meer nieuwe huurwoningen te willen bouwen. Het beschikbare kapitaal voor de komende jaren biedt een enorme kans om de tekorten gezamenlijk terug te dringen als er meer aanbod komt van bouwplannen en locaties.

Kansen om bouwproductie in Groningen te stimuleren

Met een hogere bouwproductie kan niet alleen iets worden gedaan aan het oplopende tekort maar mogelijk ook iets aan de enorme stijgingen van huur- en koopprijzen in de regio Groningen. Uit een inventarisatie van Capital Value blijkt dat er voldoende bouwplannen zijn om de komende jaren meer woningen te realiseren dan in voorgaande jaren. Ook bouwers hebben meer capaciteit nu de druk op de arbeidsmarkt iets is afgenomen. Procedures kosten echter nog steeds teveel tijd, ook door te weinig capaciteit bij bezwaarprocedures. Voortvarendheid bij de vergunningprocedures in de omgeving Friesestraatweg, Ebbingekwartier en de Eemskanaalzone is van belang, zeker nu zoveel pensioenfondsen hier willen investeren en ook de Groningse woningcorporaties weer meer middelen beschikbaar hebben.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Er ligt een enorme kans om meer betaalbare huurwoningen in de regio Groningen toe te voegen vanwege de enorme hoeveelheid aan beschikbaar kapitaal bij Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen. Ook woningcorporaties willen veel meer investeren. Daarbij is wel daadkracht nodig. Betere samenwerking, extra capaciteit en vereenvoudiging van processen kunnen bijdragen om de woningbouwproductie op zeer korte termijn een impuls te geven. De bouwplannen zijn er. Om een betere doorstroming te bewerkstelligen, moeten er in Groningen met name veel woningen worden gebouwd voor het groeiende aantal starters en ouderen. Het is een gemiste kans als we nu niet gezamenlijk deze woningen realiseren”.

Over Capital Value

Capital Value is specialist en marktleider in woningbeleggingen in Nederland en levert transactie-, taxatie- en adviesdiensten aan beleggers, woningcorporaties, banken, ontwikkelaars, (semi)overheid en zorginstellingen.

Foto: Skitterphoto/Pixabay