Enquête over leefbaarheid in Haren, Groningen en Ten Boer

Enquête over leefbaarheid in Haren, Groningen en Ten Boer

De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer willen samen met de inwoners hun gemeenten leefbaar en veilig maken en houden.

De mening van de inwoners is daarbij van groot belang. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling bundelen de gemeenten dit najaar hun krachten voor een groot onderzoek naar leefbaarheid.

Een groot aantal willekeurig gekozen inwoners van de drie gemeenten heeft deze week een brief gekregen met de uitnodiging mee te doen aan dit onderzoek. Via een online enquête vragen de gemeenten naar de mening van inwoners over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk of dorp en over hun eigen leefsituatie. Zo zijn er vragen over de parkeervoorzieningen, het groen en de veiligheid in de buurt. Er zijn minstens 10.000 respondenten nodig voor een representatief onderzoek en om de leefbaarheid in alle wijken en dorpen goed in beeld te brengen.

Telefonisch interview

Inwoners die de enquête nog niet hebben ingevuld kunnen vanaf maandag 17 september gebeld worden door het onderzoeksbureau om de vragen telefonisch te beantwoorden. Dit telefonische interview duurt ongeveer 15 minuten. De online enquête kan tot eind oktober worden ingevuld.

Anoniem

Mensen die meedoen aan de enquête blijven anoniem. In rapportages komen nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. Er wordt alleen informatie gegeven over groepen, bijvoorbeeld de inwoners van Paddepoel, Ten Boer of Oosterhaar. Dat staat in de gedragscode voor onderzoeksbureaus. De afdeling Onderzoek, Informatie & Statistiek van de gemeente Groningen voert de enquête uit.

Resultaten

De resultaten dienen als basis voor gemeentelijk (gebieds-)beleid. Ze laten zien wat er al goed gaat en eventuele problemen die naar voren komen kunnen worden aangepakt. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2019 gepubliceerd, onder andere op de website oisgroningen.nl.

Foto: OIS Groningen