Nieuwbouwregeling met half jaar verlengd

Nieuwbouwregeling met half jaar verlengd

GRONINGEN – De regeling voor ondersteuning bij aardbevingsbestendige nieuwbouw wordt verlengd tot 1 juli.

Aanvragen kunnen vanaf 14 januari worden ingediend bij Nationaal Coordinator Groningen (NCG), die het loket verzorgt. De uitvoering, beoordeling en toekenning van de bijdrage wordt gedaan door Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In de tussentijd wordt gewerkt aan een mogelijke publiekrechtelijke regeling voor aardbevingsbestendige nieuwbouw.

Dit hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NAM en NCG met elkaar afgesproken. De nieuwe afspraken zijn nodig omdat de huidige Nieuwbouwregeling per 23 december 2018 afliep. Het ministerie heeft de NAM gevraagd de regeling te verlengen in afwachting van een mogelijke publiekrechtelijke regeling. Door de verlenging van de Nieuwbouwregeling kunnen zowel particuliere als zakelijke ontwikkelaars ook de komende periode een vergoeding krijgen voor de redelijke meerkosten die gemaakt worden voor aardbevingsbestendige nieuwbouw.

Aansluitend op de brede wens om NAM op afstand te plaatsen van de schadeafhandeling en versterking is afgesproken dat de NCG het loket wordt voor de Nieuwbouwregeling. Vanaf 14 januari 2019 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend via het aanvraagformulier op nationaalcoordinatorgroningen.nl/ nieuwbouwregeling. Hoewel de NCG de loketfunctie overneemt, blijft NAM verantwoordelijk voor de regeling en de kosten. Voor aanvragen die voor 23 december 2018 in behandeling zijn genomen, blijft NAM het aanspreekpunt.

Het ministerie van EZK zal de komende periode bekijken onder welke voorwaarden een nieuwe, publiekrechtelijke regeling kan worden gemaakt voor de vergoeding van meerkosten bij aardbevingsbestendige nieuwbouw.

Sinds de start van de Nieuwbouwregeling in 2014 is via 306 projectaanvragen de bouw van 5.380 aardbevingsbestendige nieuwbouwwoningen ondersteund. Ook heeft de regeling bijgedragen aan 52 nieuwbouw­projecten van scholen, ziekenhuizen en bedrijfsruimten. In totaal is €179,2 miljoen aan projecten toegekend. De ca. 150 projecten die nog in behandeling zijn, worden afgerond door NAM.

Foto: Pixabay