Studenten starten website voor internationals

Studenten starten website voor internationals

Buitenlandse jongeren die overwegen om in Groningen te gaan studeren of werken, kunnen vanaf vandaag terecht op een nieuwe, Engelstalige website die antwoord geeft op vragen met betrekking tot huisvesting en regelgeving in Stad. Daarnaast kunnen zij telefonisch en fysiek informatie inwinnen via een servicedesk, bestaande uit een team van internationale studenten (foto).

Samenwerking

De website AthomeinGroningen.com is opgezet door een groep internationale studenten in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Studenten Huisvesting (SSH), het International Welcome Center North (IWCN), Marketing Groningen en de gemeente Groningen en bundelt de informatie op het gebied van huisvesting, arbeidsmarkt, city life en communicatie.

De site moet de samenwerkende organisaties betere ingangen bieden om de dienstverlening naar de buitenlandse studenten en kenniswerkers te optimaliseren. In de komende maanden zal de website verder worden uitgebreid.

Welkomstbeleid

Het welkomstbeleid dat de partners via het samenwerkingsverband Het Akkoord van Groningen hebben opgesteld, kent een viertal pijlers: het stimuleren van internationale instroom, het versoepelen van de overstap vanuit het buitenland naar Groningen, het stimuleren van de overheid, bedrijven en instellingen om zich meer te richten op de leef- en werkbehoeftes van internationals en het inzetten van internationals als ambassadeurs van Groningen in het buitenland.

Het welkomstbeleid werd afgelopen week door Europa gewaardeerd met het URBACT Good Practice City Label.

Foto: At home in Groningen