Winkels omdopen tot woning, dé oplossing voor het woningtekort in Groningen?

Winkels omdopen tot woning, dé oplossing voor het woningtekort in Groningen?

GRONINGEN – Dat de stad Groningen te maken heeft met een woningtekort is nogal een understatement. Het landelijk tekort is opgelopen tot vier procent van de totale woningvoorraad, maar in de Martinistad ligt dit percentage een héél procentpunt hoger.

Dat komt in totaal neer op zo’n 9.800 woningen – en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Een onderzoek van Capital Value en ABF Research heeft laten zien dat Groningen in 2022 een tekort van ongeveer 10.500 huizen heeft.

De redenen achter deze tekorten zijn hetzelfde als in de rest van het land. Het aantal versterkte bouwvergunningen loopt terug, terwijl de bevolking juist alleen maar stijgt. En dat terwijl rentestanden historisch laag staan. Dat Groningen er naar verhouding erger aan toe is dan andere grote steden, komt doordat er hier relatief meer vergrijzing optreedt. De complete stadsregio Groningen heeft te maken met een fikse groei in het aantal ouderen.

Waarom die mensen dan niet simpelweg wegtrekken uit deze streek? Dat heeft weer te maken met de staat van de huidige woningmarkt. Deze is behoorlijk spaak gelopen en er vindt bij lange na niet genoeg doorstroming plaats. Ouderen in en om Groningen spreken dan ook van een beperkt aanbod: er is simpelweg weinig wat ze aanspreekt. Daardoor komen er geen woningen vrij voor starters en nemen de huurprijzen toe. Een fiks probleem, vindt ook ZakelijkBankieren.nl.

Leegstaande winkelpanden

Maar de oplossing voor de verstokte woningmarkt bevindt zich misschien wel dichterbij dan de inwoners van Groningen wellicht denken. Want waar er hier een tekort aan woningen heerst, is er juist sprake van een overschot aan leegstaande winkelpanden.

Daar zijn ze niet de enige stad in. Neem Assen, bijvoorbeeld. Hier stond in 2018 zo’n negentien procent van alle winkelpanden leeg. Stond, inderdaad. Men heeft daar namelijk verschillende winkelpanden omgedoopt tot appartementen voor woningzoekenden. Daarmee vingen ze twee vliegen in één klap. Woningzoekenden vonden een onderkomen en de binnenstad kampte niet langer met een weinig uitnodigende leegstand, al langere tijd een doorn in het oog van het winkelende publiek.

Volgens een berekening van de Rabobank is ongeveer een derde van alle leegstaande winkels geschikt voor een dergelijke verbouwing.

Verbouwen tot woningen

Je zou zeggen – waar wachten we nog op? Maar een omdoping tot woonruimte is simpelweg niet iets voor de hand liggends. Het is daarom een kwestie van gewenning. Winkeleigenaren hebben hier jarenlang een winkel gehad: het is lastig om te accepteren dat dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren. En buiten dat: een verbouwing kost natuurlijk ook geld. Veel geld. Geld dat niet altijd voorhanden is.

Het is daarom van belang dat de overheid ondernemers hierbij helpt. Een gemeente is in staat om aan te wijzen welke winkelstraten mogelijke huizen bevatten en welke straten vooral shop-bestemmingen moeten blijven. Daarnaast is het verbouwen van winkels tot woningen ook een gevalletje één schaap over de dam. Zodra ondernemers zien dat het winstgevend en zelfs lucratief kan zijn om een winkelruimte om te dopen tot winkel, volgen er geheid meer. Met andere woorden: de tijd gaat het leren.

Foto: Zachtleven/Groningen