Openbare kennisgeving registratie aanduiding politieke groeperingen

Openbare kennisgeving registratie aanduiding politieke groeperingen

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eemsdelta kan een politieke groepering aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken de aanduiding (politieke partij) waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in een register in te schrijven. De politieke groepering dient een vereniging te zijn met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd. De duiding mag niet meer dan 35 letters zijn of andere tekens bevatten.

Verzoek uiterlijk 24 augustus indienen 

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eemsdelta op woensdag 18 november 2020 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op maandag 24 augustus 2020 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Kosten

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf euro vijftig (€ 112,50) worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Wat moet u inleveren om uw partij te kunnen registreren?

a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Meer informatie en afspraak maken

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke partij en voor het maken van een afspraak voor het inleveren van de stukken kunt u contact opnemen via 140596 of via mail verkiezingen@eemsdelta.nl.

Foto: Gemeente Loppersum