ChristenUnie op zoek naar Barmhartige Samaritaan

ChristenUnie op zoek naar Barmhartige Samaritaan

GRONINGEN – ChristenUnie Groningen zet vrijwilligers(organisaties) in het zonnetje tijdens de Dag van de Mantelzorg.

Inwoners van Groningen, Ten Boer en Haren kunnen nog tot vrijdag 2 november vrijwilligers(organisaties) nomineren voor de ‘Barmhartige Samaritaan’. Dit is een prijs die de ChristenUnie jaarlijks uitreikt om organisaties in het zonnetje te zetten die zich belangeloos inzetten voor hun stad, wijk of dorp. De ChristenUnie bezoekt de vrijwilligers tijdens een Samaritanentour op 10 november, de Dag van de Mantelzorg.

Kandidaat-raadslid Tessa Moorlag is coördinator van deze Samaritanentour: “We kunnen niet zonder vrijwilligers en organisaties waar zij voor werken. Er zijn gelukkig veel mensen in onze gemeente die dagelijks vrijwillig invulling geven aan het helpen van hun naasten. Hen willen we graag in het zonnetje zetten, om ze te bedanken en de waardering uit te spreken die ze verdienen.”

Mantelzorg en vrijwilligerswerk essentieel

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn essentieel in een samenleving. De ChristenUnie ziet graag dat de gemeente Groningen de komende jaren investeert in vrijwilligerswerk, ook nu een aantal zorgtaken zijn gedecentraliseerd. Bijvoorbeeld investeren in goede voorzieningen voor het ontlasten van mantelzorgers, zoals het Odensehuis, waar dementerende ouderen dagopvang kunnen krijgen.

Andere voorbeelden zijn het Hamelhuys, voor (ex-kankerpatiënten en hun naasten), en de Opstap, een logeerhuis voor herstel en respijt. Ook wil de ChristenUnie meer ruimte voor gezamenlijke wooninitiatieven zoals het Knarrenhof in de stad en de dorpscoördinatie in Ten Boer. En stimulering van initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Barmhartige Samaritaan

De Barmhartige Samaritaan is een prijs die de ChristenUnie jaarlijks uitreikt. De prijs heeft als doel individuen of organisaties die zich belangeloos inzetten voor hun medemens in het zonnetje te zetten. Zo willen we laten zien hoeveel mooie initiatieven de gemeente nu al rijk is en hoe waardevol ze zijn voor een leefbare gemeente.

ChristenUnie roept Groningers op om vrijwilligers(organisaties) op te geven. Dit kan tot 2 november bij Tessa Moorlag via tessamoorlag@live.nl. Uit het aantal aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van mensen en organisaties die op 10 november worden bezocht.

Foto: ChristenUnie Groningen