Hoorzitting over studentenhuisvesting in Groningen

Hoorzitting over studentenhuisvesting in Groningen

De Groningse gemeenteraad houdt 3 oktober een openbare hoorzitting en een rondetafelgesprek over de huisvesting van internationale studenten in Groningen.

Verschillende organisaties en instellingen als de universiteit, Hanzehogeschool, Stichting Studenten Huisvesting en organisaties uit de studentenwereld geven hun kijk op het tekort aan woningen voor buitenlandse studenten.

Initiatiefnemer van de hoorzitting en het rondetafelgesprek is fractievoorzitter van de SP Jimmy Dijk. Aanleiding is de ophef de afgelopen weken, net als de afgelopen paar jaar, over de huisvesting van internationale studenten. De vragen die in het hoorzittingsgedeelte aan de orde komen zijn: de er- en herkenning van de problematiek van huisvesting van buitenlandse studenten die hier komen studeren, de oorzaken van de huisvestingsproblemen, de oplossingen en de afspraken die nodig zijn om het tekort aan huisvesting voor de deze groep op te lossen.

Vertegenwoordigers van de instellingen en organisaties, onder wie ook wethouder Roeland van der Schaaf namens het Gronings college van burgemeester en wethouders, krijgen steeds vijf minuten om hun kijk op de zaak te vertellen. Omdat het formeel een bijeenkomst van de raadscommissie Ruimte en Wonen van de gemeenteraad is, kunnen de leden van deze commissie daarna vragen stellen. Het tweede gedeelte is een rondetafelgesprek met de aanwezigen onder leiding van burgemeester Peter den Oudsten.

De hoorzitting en het rondetafelgesprek over de huisvesting van internationale studenten in Groningen is woensdag 3 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. De bijeenkomst in de oude raadzaal is openbaar en dus bij te wonen vanaf de publieke tribune. Alles wordt ook live uitgezonden via groningen.raadsinformatie.nl.

Kunstgrasvelden

Naast de hoorzitting en het rondetafelgesprek zijn er woensdag ook nog twee vergaderingen van raadscommissies van de Groningse gemeenteraad. Nog tijdens het rondetafelgesprek begint in de nieuwe raadzaal de commissie Onderwijs en Welzijn. Op de agenda onder meer het voorstel om een alternatief voor rubbergranulaat toe te passen bij de vervanging van 7 kunstgrasvelden in 2019, het overleg van de gemeente met stichting Kopland voor onder meer daklozen- en vrouwenopvang en onderwijshuisvesting.

Om 20.00 uur volgt nog een vergadering van de commissie Ruimte en Wonen in de oude raadzaal. Daar komen aan de orde onder meer de niet-afgeronde revitalisering van de Woonschepenhaven, de wijkvernieuwingsplannen voor de wijken Selwerd, Beijum, De Wijert en de Indische Buurt/De Hoogte en het initiatiefvoorstel van de PvdA voor een Steunpunt Huren.

Ook de twee vergaderingen van de raadscommissies zijn vanaf de tribunes of via internet te volgen.

Foto: Pixabay