Kinderen leren online over water en klimaat van Noorderzijlvest

Kinderen leren online over water en klimaat van Noorderzijlvest

GRONINGEN – Waterschap Noorderzijlvest gaat ieder seizoen langs scholen om een impressie te geven van haar projecten. Deze winter is de presentatie geheel online en is er extra aandacht voor thuisonderwijs.

Naast het zorgen voor voldoende, schoon en veilig water in de provincie Groningen, geeft Waterschap Noorderzijlvest op scholen les over verschillende thema’s, zoals klimaatverandering en het zuiveren van afvalwater. Het waterschap biedt daarvoor excursies, gastlessen en lezingen aan voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en andere belangstellenden. En eenmaal per seizoen geeft Noorderzijlvest leerlingen een kort overzicht van haar projecten met bijbehorende opdrachten.

Virtuele veldexcursies

Samen met Waterschap Hunze en Aa’s heeft Noorderzijlvest onlangs een achttal virtuele veldwerklocaties laten maken in Groningen en Noord-Drenthe. Op deze manier kunnen leerlingen virtueel veldwerk uitvoeren via hun mobiele telefoon. Door hun mobieltje voor zich houden en om zich heen te bewegen, kunnen ze als het ware rondkijken bij projecten in de binnenstad van Groningen, bij het Eemskanaal, het Zuidelijk Westerkwartier en bij een installatie voor afvalwaterzuivering waar water wordt schoongemaakt zodat het weer opnieuw gebruikt kan worden.

Herontwerpen gemaal

Leerlingen uit de tweede klas van alle technasia in de provincie Groningen kregen de opdracht om boezemgemaal De Waterwolf opnieuw te ontwerpen. Ook dit ging volledig via online sessies. Het was de bedoeling om het ontwerp van het nieuwe gemaal op een positieve manier in de omgeving op te laten gaan, bijvoorbeeld middels esthetiek, energieopwekking of recreatie. Via moodboards werden er leuke en originele ideeën gepresenteerd, zoals een waterterras bij het gemaal waar duurzame rommelmarkten kunnen worden gehouden en een fitnessplek waar energie wordt opgewekt.

Klimaatadaptieweek

Van 19 tot en met 25 januari vindt in Groningen de Klimaatadaptieweek plaats. Tijdens deze week worden allerlei (digitale) activiteiten, evenementen en projecten gehouden rondom klimaatverandering. Op zaterdagochtend 23 januari staan alle activiteiten in het teken van de jeugd en zijn er online workshops waarbij kinderen kunnen meedenken over het klimaat. Waterschap Noorderzijlvest organiseert die ochtend de workshop Sterke, slimme dijk voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met een educatiepakket kunnen kinderen met een vr-bril 360-graden video’s bekijken van de dijkversterking in de Eemshaven/Delfzijl.

Foto: Pezibear/Pixabay