Nieuwe stukje Stad aan zuidzijde Hoofdstation

Nieuwe stukje Stad aan zuidzijde Hoofdstation

De gebiedsontwikkeling van de zuidzijde van het Hoofdstation is één van de deelprojecten van het project Groningen Spoorzone. Momenteel ligt aan de zuidkant van het Hoofdstation nog het opstelterrein voor treinen. Dit verhuist naar De Vork in Haren en maakt plaats voor een nieuw stukje Stad.

Een goed bereikbaar, maar autoluw gebied waar het prettig verblijven is. Dat is de strekking van de nieuwe zuidzijde van het Hoofdstation met een oppervlakte van 35.000 m2. Naast een mix van wonen en bedrijvigheid komt er aandacht voor duurzaamheid en groen. Vanaf medio 2023 kan er begonnen worden met concrete werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling.

Toegangswegen zuidzijde

Behalve over de ambities en uitgangspunten werd deze week een besluit genomen over de toegangswegen tot het gebied. Onderdeel daarvan is de aankoop van 23 woningen en één bedrijfspand aan de Parkweg, ter hoogte van de Rijnstraat. Op deze plek kan vervolgens in de toekomst een doorgang gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. Deze is nodig om voldoende aansluiting met de Rivierenbuurt en de zuidelijke stadswijken vanuit het te ontwikkelen gebied te creëren. De bewoners en eigenaren van de panden aan de Parkweg zijn in mei over de voorgenomen plannen geïnformeerd.

Ondergrondse parkeergarage

Het college vraagt aan de raad om werk te mogen maken van een parkeergarage die onder het toekomstige busplatform een plek zou moeten krijgen. Ook bevat het collegevoorstel een bodemenergieplan. Dit vormt de basis voor het uitwerken van de energie- en duurzaamheidsambitie in dit gebied. De verwachting is dat de gemeenteraad kort na de zomer de voorstellen van het college bespreekt.

Foto: Groningen Spoorzone