Aanpak route Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum

Aanpak route Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum

LEENS – Onderdeel van het verkeersveiliger maken van de provinciale weg N361 is het weren van landbouwverkeer op dit deel van de weg.

Door snelheidsverschillen tussen landbouwverkeer en overig verkeer kunnen onveilige situaties ontstaan, bijvoorbeeld door inhaalgedrag. Uit onderzoek in 2015 bleek dat landbouwers weinig gebruik maken van de N361 tussen Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum. Daardoor verwachten de overige weggebruikers hier geen landbouwverkeer. Daarom is landbouwverkeer op dit deel van de N361 niet meer toegestaan. De wegen door de dorpen worden aangepast, zodat het straks veilig is voor alle weggebruikers als er landbouwverkeer doorheen rijdt.

Gezamenlijke oplossingen

Werkgroepen in de dorpen hebben de afgelopen jaren plannen uitgewerkt om de doorgaande routes te verbeteren. Hierin waren de inwoners, belangenorganisaties en bedrijven, gemeente, politie en provincie vertegenwoordigd. De inwoners zijn dus nauw betrokken bij het plan. In het algemeen is er een breed draagvlak voor de plannen. Provincie en gemeente betalen gezamenlijk de werkzaamheden in Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum.

Planning

In het laatste kwartaal van 2020 is bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2021.

Het traject Wehe-den Hoorn – Leens – Ulrum is onderdeel van het project N361 Veilig. Wethouder Eltjo Dijkhuis en gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk zijn beiden erg blij dat de aanpak van het traject van start kan. Met als resultaat een zo veilig mogelijke situatie voor alle gebruikers van de wegen in de dorpen.

Foto: Gemeente Het Hogeland