Werkzaamheden Togtemaarschool Bedum hervat

Werkzaamheden Togtemaarschool Bedum hervat

BEDUM – Deze week werd het werk aan de nieuwbouw voor de Togtemaarschool aan De Vlijt in Bedum hervat.

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft daartoe besloten na nader ecologisch onderzoek in en om een te dempen sloot op de bouwlocatie. De werkzaamheden werden onlangs door de gemeente stilgelegd omdat de provincie Groningen verzocht om nader ecologisch onderzoek in en om de sloot. Dat onderzoek zou zich moeten toespitsen op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en op de aanwezigheid van krabbenscheer in de sloot. Die waterplant is essentieel voor de voortplanting van de groene glazenmaker; een beschermde libellesoort.

De gemeente Het Hogeland heeft daarop het bureau Eco Reest B.V. in de arm genomen. Na onderzoek door het bureau is gebleken dat de waterplant hoogstwaarschijnlijk niet in de sloot voorkomt. Tot dezelfde conclusie kwam de provincie Groningen in een eerder stadium ook al. Eco Reest B.V. heeft verder geen bedreigde plant en diersoorten waargenomen.

Hoewel de voormalige gemeente Bedum op de locatie van de nieuwbouw ecologisch onderzoek heeft gedaan, is destijds eenzelfde onderzoek van de sloot achterwege gebleven. Dit had wel gemoeten. Met het onderzoek van Eco Reest B.V. is daarin voorzien. Nu het werk aan het nieuwe schoolgebouw kan worden hervat, is de verwachting dat de school  mogelijk nog dit jaar in gebruik kan worden genomen.

De openbare Togtemaarschool krijgt aardbevingsbestendige nieuwbouw. Die nieuwbouw is verder duurzaam en wordt ingericht op toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen. Het huidige gebouw, op een andere locatie aan De Vlijt, wordt afgebroken. Over de invulling van die plek is de gemeente in overleg met de inwoners van Bedum.

Het huidige schoolgebouw aardbevingsbestendig maken, bleek om meerdere redenen geen haalbare kaart. De kosten van die operatie wegen niet op tegen die van nieuwbouw. Door krimpende leerlingenaantallen zat de school ook in een te ruime jas. Het gemeentebestuur van Bedum besloot daarom tot nieuwbouw. De Togtemaarschool is de laatste van de vijf scholen in de voormalige gemeente Bedum die nieuwe of vernieuwde aardbevingsbestendige huisvesting krijgen.      

Onderwijswethouder Kristel Rutgers van Het Hogeland over het hervatten van de werkzaamheden: “Het stemt mij tevreden dat we door kunnen met de bouw. Het project heeft even stilgelegen. En daar waren redenen voor. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig en correct met allerlei belangen wordt omgegaan. Dat is belangrijker dan de vaart er in houden. Er zijn nu geen juridische haken en ogen meer dus kunnen we doorwerken aan moderne, aardbevingsbestendige huisvesting voor de kinderen, het team en de ouders.”

Foto: Google Maps