Gemeente Oldambt start werkgroep karakteristieke panden

Gemeente Oldambt start werkgroep karakteristieke panden

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt is bezig om karakteristieke panden in Oldambt te inventariseren.

Dat begon enkele jaren geleden in het buitengebied, nu gaan we aan de slag met Winschoten Centrum en Winschoten Bedrijventerrein. Graag willen we hierbij via werkgroepen inwoners, belanghebbenden, geïnteresseerden en vertegenwoordigers van lokale (historische) verenigingen en stichtingen betrekken.

De (concept)lijst met karakteristieke objecten telt voor de hele gemeente Oldambt inmiddels een kleine 900 objecten. Het merendeel is bewoond/in gebruik, maar op de lijst staan bijvoorbeeld ook transformatorhuisjes en school- en verenigingsgebouwen. Wat deze objecten gemeen hebben, is dat zij een cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waarde hebben en deel uitmaken van de rijke bouwhistorie van onze gemeente.

Wij zijn trots op ons erfgoed: de herenboerderijen, de mooie villa’s, de onder architectuur gebouwde woningen, de landarbeiderswoningen. Monumenten en andere historisch waardevolle gebouwen geven ons gebied en onze kernen karakter en identiteit. Ze geven ons een beeld van onze geschiedenis en vertellen ons het verhaal van ons verleden.

Wij willen zuinig zijn op ons cultureel erfgoed en dit bewaren voor de toekomst. Niet door ontwikkelingen op slot te zetten. Wel door bewust met ons erfgoed om te gaan.
We doen dat door naast de vele rijksmonumenten die onze gemeente telt, ook karakteristieke objecten te beschermen. Dat doen we door ze op te nemen in bestemmingsplannen.

Winschoten-Centrum en Winschoten Bedrijventerrein

De gemeente gaat nu aan de slag met een facetbestemmingsplan voor het opnemen van een regeling voor karakteristieke en beeldbepalende panden in het centrum van Winschoten en op het bedrijventerrein Winschoten. In dat kader gaan we de karakteristieke objecten in deze gebieden inventariseren. Dat wordt gedaan in samenwerking met adviesbureau Libau, met de inbreng van lokale (historische) verenigingen en met betrokken inwoners en belanghebbenden.

Per plangebied zal een werkgroep van ongeveer 10-12 personen de door Libau opgestelde werklijst karakteristieke objecten bespreken en bepalen welke objecten in aanmerking komen om met de aanduiding ‘karakteristiek’ in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Ook u kunt hieraan meehelpen door uzelf aan te melden voor deze werkgroep. We bekijken nog hoe we de werkgroep bijeen gaan roepen, in verband met corona worden dit mogelijk digitale bijeenkomsten. Op verzoek wordt de conceptlijst toegestuurd.

Eigenaren/bewoners/belanghebbenden van een karakteristiek pand gaan we tijdig en rechtstreeks informeren, zodat zij in de periode van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen.

Aanmelden voor de werkgroep

Wilt u zich aanmelden voor de werkgroep Winschoten Centrum of Winschoten Bedrijventerrein, of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact op met Reina Boels-Feikens, projectleider agrarische erfgoed en karakteristieke panden bij de gemeente Oldambt via het telefoonnummer (0597) 48 20 00 of e-mail info@gemeente-oldambt.nl. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 15 mei 2020 voor deze werkgroepen aanmelden.

Foto: Gemeente Oldambt