Oldambt trekt ruim 2,5 ton uit voor armoedebestrijding

Oldambt trekt ruim 2,5 ton uit voor armoedebestrijding

WINSCHOTEN – Oldambt stelt ruim 250.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het minimabeleid in 2019.

Dit geld gaat naar verschillende organisaties en stichtingen die zich inzetten voor de minima in Oldambt. In 2019 heeft Oldambt subsidie toegekend aan de Voedselbank, Stichting Azzur, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, kledingbank Maxima, Humanitas, het Leger des Heils, Stichting Urgente Noden (SUN), Stichting Mit Elkoar Oldambt en Stichting Present.

Kansen voor kinderen

De subsidies komen net als voorgaande jaren vooral ten goede aan de kinderen in Oldambt. De gemeente wil dat kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, gewoon mee kunnen doen met activiteiten op school en daarbuiten. Zo zorgt de gemeente voor gelijke kansen voor ieder kind.

Eén loket voor schuldhulpverlening

Oldambt wil voor (preventieve) schuldhulpverlening toe naar één loket, zodat het voor inwoners duidelijk is waar ze vragen over hun financiële situatie kunnen stellen. Het loket kijkt vervolgens welke hulp het best passend is. Dit kan variëren van ondersteuning in de administratie, het toewijzen van een maatje, tot het aanmelden bij de gemeentelijke kredietbank.

Steeds meer subsidieaanvragen

De gemeente ziet dat de subsidieaanvragen van de stichtingen waar zij mee samenwerkt de afgelopen jaren enorm is toegenomen. “Enerzijds zijn we blij dat onze inwoners de stichtingen weten te vinden, maar tegelijkertijd hebben we liever dat dit niet nodig is”, aldus wethouder Laura Broekhuizen, portefeuillehouder armoedebestrijding. “Voor 2019 zetten we dan ook volop in op armoedebestrijding, zodat iedereen mee kan doen in de maatschappij.”

Foto: 1820796/Pixabay