Reclameborden op begraafplaatsen in gemeente Oldambt?

Reclameborden op begraafplaatsen in gemeente Oldambt?

WINSCHOTEN – Gemeente Oldambt moet een tekort van 12 miljoen euro wegwerken en komt daarvoor met een heel bijzonder voorstel.

De gemeente moet flink bezuinigen door tekorten in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Om tot een sluitende begroting te komen werd er gisteren opnieuw door de gemeenteraad vergaderd. Een van de voorstellen was het sluiten van uitgiftepunten van de bibliotheek. Ook werd het afschaffen van fashioncheques voor kinderen van minima geopperd.

Reclameborden op begraafplaatsen

Het meest bijzondere voorstel kwam van Gert Jan Bolt (ChristenUnie). Bolt kwam met het idee om op een gepaste manier reclameboren op begraafplaatsen neer te zetten, net zoals op rotondes het geval is. De reacties waren verbaasd. “Ja, het is maar een idee”, aldus Bolt. “Ik breng het ook maar in de groep.”

Al eerder werd gesproken over maatregelen als het bezuinigen op huishoudelijke hulp, eigen personeel en het verlagen van subsidies, onder andere aan voetbalclubs en De Klinker. Op 11 november wordt definitief besloten welke maatregelen de gemeente neemt om te bezuinigen en haar inkomsten te vergroten.

Foto: Groninger Krant