Vertrek wethouder Laura Broekhuizen

Vertrek wethouder Laura Broekhuizen

WINSCHOTEN – Wethouder Laura Broekhuizen treedt af als wethouder van Oldambt. Per 1 juli gaat zij aan de slag als directeur-bestuurder bij Woonstichting Groninger Huis.

Oldambt verliest in de persoon van Laura een ervaren en betrokken  bestuurder. Zes jaar was zij wethouder namens de PvdA in Oldambt. De laatste periode had ze de beleidsterreinen ruimte, leefbaarheid en welzijn in portefeuille. Dat wakkerde iets aan bij Broekhuizen: “In de afgelopen zes jaren ben ik gaan houden van bouwen, wonen en ruimtelijke kwaliteit. Ik kijk ernaar uit die liefde voor het vak op een andere manier vorm te geven dan tot nu toe in de bestuurlijke context van de gemeente Oldambt,” schrijft ze in haar ontslagbrief. De volledige brief kun je lezen onderaan deze mail.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema reageert op het vertrek: “Met haar tomeloze energie, scherpe analyses, strategisch inzicht en open mind, heeft zij de afgelopen zes jaar veel betekend voor Oldambt. Toen burgemeester Pieter Smit overleed, heeft Laura als locoburgemeester Oldambt door een periode van rouw geloosd en dat werd enorm gewaardeerd. Laura voelde zich ook erg betrokken bij het wel en wee van haar medewerkers. Het is dan ook een vertrek met een dubbel gevoel. Jammer voor Oldambt, maar heel mooi voor Laura, die ontzettend uitkijkt naar haar nieuwe baan in het vakgebied waar ze de afgelopen jaren zoveel liefde voor ontwikkelde. We hebben haar natuurlijk alle geluk gewenst toen we het nieuws hoorden. Maar we zullen haar ook ontzettend missen.”

Onder Laura’s verantwoordelijkheid is de binnenstad van Winschoten opnieuw ingericht en waren wij de eerste gemeente met een door de raad vastgestelde omgevingsvisie. Als voorzitter van het regionale woon- en leefbaarheidsplan heeft Laura zich enorm ingespannen voor de regiodeal. Met het extra geld dat hierdoor beschikbaar kwam, kunnen we enorm investeren in de leefbaarheid in Oost-Groningen. Behalve haar ruimtelijke portefeuille, heeft Laura ook veel betekend in het sociaal domein. Ze maakte zich hard voor armoedebestrijding en gelijke kansen voor iedereen, met o.a. aandacht voor schuldhulpverlening, beschermd wonen en de Wmo.

Ontslagbrief Laura Broekhuizen

Winschoten, 30 april 2020

Geachte burgemeester, beste Cora-Yfke,

geachte raads- en commissieleden,

Dat is bijzonder, een brief aan jullie te moeten schrijven. Ik schrijf jullie om mijn ontslag aan te kondigen. Na meer dan 15 jaar actief te zijn geweest in de politiek, waarvan 6 jaar met hart en ziel in Oldambt, ga ik iets anders doen. Met veel enthousiasme en blijdschap ga ik per 1 juli bij Woonstichting Groninger Huis aan de slag als directeur-bestuurder. En dat betekent dat eind mei voor mij de laatste raadsvergadering is.

In de afgelopen jaren ben ik gaan houden van bouwen, wonen en ruimtelijke kwaliteit. Ik kijk ernaar uit die liefde voor het vak op een andere manier vorm te geven dan tot nu toe in de bestuurlijke context van de gemeente Oldambt.

We hebben in die zes jaren een roerige tijd met elkaar meegemaakt. Mooie plannen gemaakt en verwezenlijkt zoals de aanpak van binnenstad, het vaststellen van de omgevingsvisie maar ook de aanpak vroeg signalering schulden en het verder bouwen aan Afeer. Maar ook hebben we afscheid moeten nemen van Pieter en dat hebben we zo met elkaar gedaan. In al zijn verdriet was het groots hoe we dat samen hebben opgepakt.

We hebben mooie en soms ook pittige debatten gevoerd. Ik herinner me het debat over sluiting winkeltijden in de eerste periode en evengoed ook het debat van afgelopen dinsdag over de  versterkingsopgave. Dat laatste is een opgave waarin gemeenten en maatschappelijke partners zij aan zij moeten strijden en naast onze inwoners moeten staan.

Het gaat ergens over in Oldambt.  We hebben te veel waar je te weinig van zou willen hebben en andersom. Dat merk je dan ook in het debat. Scherp naar elkaar op de inhoud en dan toch elkaar weten te vinden en vasthouden. Dat is altijd mijn inzet geweest. Samen hebben we oprecht gewerkt om Oldambt een stukje verder te brengen.

En dat ga ik nu ergens anders doen. Gelukkig dichtbij en in het gebied waar ik van houd; Oost-Groningen met haar diverse landschappen en vergezichten.

Mensen, bedankt voor de samenwerking, voor het elkaar scherp houden en samen nieuwe dingen verzinnen. Dank ook voor alle samenwerking en ondersteuning vanuit de griffie.

Succes bij de verdere opgaven, maak er wat van en we zien elkaar vast snel.

Hartelijke groet,

Laura Broekhuizen

Foto: Gemeente Oldambt