Column: Hebben we het meest te vrezen van corona?

Column: Hebben we het meest te vrezen van corona?

COLUMN – Hebben we niet meer te lijden onder onze eigen coronabewijsdrang?

Een treffende samenvatting van het Nederlandse coronabeleid: “Opa mag naar de hoeren, maar knuffelen met zijn kleinkind is levensgevaarlijk.”

Want als sekswerkers en klant zich aan de volgende afspraken houden, is er een minimaal coronarisico volgens de Rijksoverheid: Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak. Hierbij bespreken de ondernemer of medewerker en de klant in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten.

Dat het kleinkind opa levenskwaliteit en mogelijk zelfs -jaren oplevert, daarmee langer zelfredzaam en dit dus ook gunstig is voor de samenleving, is irrelevant. Het (klein)kind is levensgevaarlijk, maar dan ook weer niet op school, sport, met andere kinderen, mama en papa.

In de gemeente Zuidplas lijken ze ook klaar met de 1,5 meter, dat de burgemeester er zelfs ‘geschokt’ van was. Opmerkelijk dat iemand geschokt is van een fenomeen dat structureel door de samenleving rondwaart. Gelukkig leiden al die schokken door het overheidswezen niet tot extra aardbevingen in Groningen, want daar hebben ze er al genoeg van en daar lijkt de overheid nog steeds niet geschokt genoeg van te zijn. Overheids’tuig’ loopt daar ook al jaren zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, waaruit overduidelijk blijkt dat Rutte niet alleen geen socioloog is, zich noch laat adviseren door een, maar zelfs geen blijk geeft van enig inlevingsvermogen. Jaarlijks vertoont hij, een andere overheidsdienaar of de koning, zijn ‘meelevendheids’kunstje om het routineus van het jaarlijkse ‘to do’-lijstje te schrappen. Hoewel het hele noorden tot nu toe grotendeels bespaard blijft van corona, moeten ze nu ook weer meedoen aan de landelijke happening: maximaal 6 personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar) ontvangen in huis, op het balkon en in de tuin op 1,5 meter afstand, maar je hoeft nog slechts 10 dagen in thuisquarantaine. Vier dagen minder in Groningen tussen je gescheurde muren, alleen als je thuis moet werken heb je pech.

In België blijkt dan weer de ‘bubbel van vijf’ te gelden en in Wuhan mag je weer grote zwembadfeesten organiseren: China 2020 zonder vaccin! Voelt u ook al die verre vliegvakantie aankomen?

Hoewel een heleboel mensen niet achter de coronamaatregelen staan, hielden velen zich er toch aan afgelopen maanden. Ook bleven velen thuis, verre van allen vanuit angst, maar vooral om niet geconfronteerd te worden met allerlei extra organisatorische rompslomp. Wie zich eraan hield, maar op social media te kennen gaf onderbouwde bezwaren te hebben tegen bepaalde coronamaatregelen, kreeg de wind van voren. De mens blijkt niet langer vrij te zijn om zelfstandig te mogen denken, althans dat zeker niet kenbaar te mogen maken.

Ze mogen het er dan niet mee eens zijn, mensen hebben het recht zich uit te spreken en voor zover bekend staat dat niet per definitie gelijk aan het sec bevestigd worden in je eigen ideeën. Tegenspraak draagt er juist aan bij dat de samenleving voor iedereen leefbaar blijft en dat we zo meteen niet met zijn allen blindelings achter elkaar de afgrond in springen.

Op dit moment wordt zorgpersoneel weliswaar getest, maar wordt ze ook te kennen gegeven dat ook bij een positieve test, ze aan het werk blijven, weliswaar met een mondkapje, om de continuïteit van de zorg te garanderen. Wie denkt dat hij zijn medemens beschermt door een mondkapje te dragen komt bedrogen uit. Mondkapjes blijken zo lek als een mandje.

Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen, oftewel 58 procent, van de mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Daarnaast is de helft van de volwassenen te zwaar. 18 procent van de Nederlandse bevolking was in 2018 65+. Wie denkt dat het normaal is dat het grootste deel van de bevolking chronisch ziek is, heeft het mis. Wie meent dat 58 procent niks kan doen aan de staat van zijn gezondheid en daarmee feitelijk zegt dat hij er niet verantwoordelijk voor is, maar wel vindt dat een honderd procent gezond iemand egoïstisch is als hij zijn leven in coronatijd niet ‘on hold’ wil zetten, zou mogelijk zijn eigen gedrag beter een keer gaan analyseren. Je bent in Nederland vrij om te leven hoe je wil: ongezond eten, drinken, weinig bewegen, te weinig slapen, erop los te leven, maar kom dan niet aanzetten met dat een volledig gezond iemand, die daarnaar ook leeft en de gezondheidszorg niet onnodig overbevraagd, alleen aan zichzelf denkt. En voor wie echt geheel niks aan zijn slechte gezondheid kan doen, door aanleg, leeftijd of wat dan ook, u hoeft zich bij deze niet aangesproken te voelen. Dit is gericht aan degenen die er wel wat aan kunnen doen, in dit land vrij zijn om dat niet te hoeven, maar de arrogantie hebben om het gezonde deel van de mensen de les te lezen. Die het als Rupsje Nooitgenoeg onvoldoende vinden dat gezonde mensen zich aan de coronamaatregelen houden, als ze ook niet hetzelfde denken als hen. Elk individu is primair verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Degenen die door eigen schuld chronisch ziek zijn, mogen al blij zijn dat het collectief de meeste ziektekosten betaalt. Het hele Nederlandse coronabeleid is gericht op het in stand houden van het Nederlandse zorgsysteem en de bescherming van kwetsbare groepen. Los van of deze kwetsbare groepen al dan niet debet zijn aan hun kwetsbaarheid. Gezinspeeld wordt op het vaccineren van iedereen in Nederland. We stellen natuurlijk liever de gehele bevolking bloot aan gezondheidsrisico’s van een te snel gefabriceerd en onvoldoende getest vaccin voor een virus dat in 95 procent van de gevallen slechts mild verloopt, want 42 procent van de bevolking is immers nog niet chronisch ziek. Zo valt er nog heel wat winst te behalen in de zorg. Gezond zijn is lang niet zo lucratief als ziek zijn. En als je het coronavaccin weigert ben je een anti-vaxxer, ook als je tot nu toe het gehele Rijksvaccinatieprogramma trouw hebt ondergaan.

Misschien wordt het hoogtijd om een keer met deze filantropie te stoppen waarbij de gezondheidskosten door het collectief worden betaald van mensen die lak hebben aan hun eigen gezondheid, zodat mensen daadwerkelijk een keer met zichzelf aan de slag gaan? In plaats van te drammen dat iedereen zich moeten laten vaccineren, zodat de drammers vrijheid blijheid hun onverantwoorde gedrag kunnen verder zetten op kosten van de samenleving en losgaan op overbevolkte evenementen waar menig mens niet eens wil komen.

Niet tante Sjaan met haar thuisfeestjes heeft het gedaan, de overheid heeft weer een keer zitten prutsen met haar rekenmodellen waardoor er sprake is van een hoger reproductiegetal en een stijgend aantal besmettelijke mensen. Voor beide getallen wordt er namelijk vanaf 12 juni 2020 niet meer gerekend met het aantal ziekenhuisopnames, maar met het aantal positieve meldingen. Dit wordt duidelijk grafisch weergegeven in de “Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland” van het RIVM van 18 augustus 2020.

Er zijn uiteraard meer positieve meldingen dan ziekenhuisopnames, zeker als je als overheid mensen gaat oproepen zich actief te laten testen. En zo beland je als land in een ‘papieren’ coronacrisissituatie. De spoedwet en het vaccin lijken er zo koste wat het kost te moeten komen, ookal vieren ze in Wuhan onbevreesd feest zonder vaccin. Niemand die tot nu toe heeft gesteld dat dit een discriminerend vaccin is?!

Daarnaast is het bij het toepassen van de PCR-methode (polymerase chain reaction) als diagnostisch instrument incorrect om te spreken over besmettingen. PCR kan enkel SARS-CoV-2 genetisch materiaal van het virus aantonen bij de testpersoon. PCR geeft geen indicatie of het virusmateriaal dat de methode heeft gedetecteerd, volledig intact is, nog of het (nog) besmettelijk is en geeft dus geen indicatie of een ander ermee geïnfecteerd kan worden noch dat je er zelf ziek van zal worden. Om te weten of het infectieus is wat gevonden is en of je er ziek van zal worden, dient het virus op cultuur gezet te worden, wat veel tijd vergt.

In week 23 (vanaf 1 juni) t/m 33 zijn door de GGD’en 916.181 testen uitgevoerd. Daarvan zijn 15.814 mensen positief getest. Dat is slechts 1,7 procent van het aantal afgenomen testen bij mensen die coronaspecifieke klachten leken te hebben. Dat is slechts 0,0009 procent van de bevolking die positief getest is. En daarvoor zitten we nog steeds met 17,5 miljoen mensen in een soort verkapte ‘intelligente’ lockdown.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn er tot en met 18 augustus 10.00 uur in totaal 63.973 COVID-19 positieve meldingen, 12.042 (voormalige) ziekenhuisopnames en 6.175 zogenaamde coronadoden.

De meeste meldingen zijn van vóór 1 juni, terwijl er nu veel meer getest wordt. Op 18 juni 2020 waren er 49.319 positief geteste personen, 11.835 ziekenhuisopnames en 6.078 coronadoden.

15.814 positief geteste mensen in Nederland sinds week 23, oftewel testen waarbij SARS-CoV-2 virusmateriaal is aangetroffen. Of het aangetroffen virusmateriaal intact was, is onbekend? Of het besmettelijk was ook onbekend? Of je ermee iemand anders kan infecteren, who knows. Maar laten we vooral bijeenkomsten thuis weer lopen frustreren. Want in een ruimte waarin mensen nu eenmaal samenwonen, zijn vreemd genoeg de meeste besmettingen. Dat je het elders hebt moeten oplopen, omdat het anders je huis niet binnenkomt is irrelevant. Laten we als alternatief met honderden mensen mét reservering binnen in een ruimte gaan zitten op 1,5 meter afstand waar de binnenlucht conform het Bouwbesluit recirculeert. Dat met gezondheid in het Bouwbesluit niet prominent rekening wordt gehouden is bijzaak.

De 1,5 meter regel is feitelijk ook alleen van toepassing in relatie tot bekenden, die niet tot hetzelfde huishouden behoren. De mens hanteert namelijk veelal van nature een persoonlijke ruimte tussen hem en iemand die hij niet goed kent van minstens circa 1,5 meter of je moet op een locatie verkeren waar afstand houden onmogelijk is. Echter betreft het dan vaak niet-dagelijkse activiteiten (met uitzondering van bijvoorbeeld openbaar vervoer) waar vele mensen juist niet aan deelnemen. De voor mensen ‘bekende’ groep beperkt zich voor vele mensen buiten het huishouden vaak tot een overzienbaar aantal, waardoor daar het besmettingsrisico ook niet hoog ligt. Een groep die daar juist van afwijkt, zijn jongeren (alsook jongvolwassenen), maar juist zij hoeven zich niet meer aan deze 1,5 meter regel te houden.

Gezien de RIVM rekenmodellen nu gestoeld zijn op het aantal gemelde positieven om het reproductiegetal en het aantal besmettelijken te bepalen, kunnen we zo ook weer van de pandemie verlost zijn. Stop met testen en de rekenmodellen vallen in duigen vanwege ontbrekende parameters. De basis van het Nederlandse coronabeleid zijn wankele rekenmodellen en een PCR-methode waarbij je geen uitspraak kan doen over het aantal positieven waarover je je zorgen dient te maken. Over het aantal besmettelijken zegt het RIVM in haar wekelijkse rapportage dat deze tussen de 31.775 en 73.758 ligt. Een wel erg ruime marge in het licht van reproductie en over deze methode van berekening zegt het RIVM zelf ook nog eens dat deze in  ontwikkeling is.

Ondertussen zien ondernemers in Rotterdam hun omzet alweer verdampen, begrijpt de Bijenkorf Amsterdam niet wat ze verkeerd hebben gedaan, ziet de burgemeester van Zandvoort geen verband tussen corona en vele (strand)bezoekers.

Stoppen met uit te gaan van de ‘worst scenario’ op basis van de PCR-methode, zou Nederland een heleboel ellende schelen, evenals het opwerpen van landelijke maatregelen voor regionale c.q. plaatselijke haarden. Als er slechts 1,7 procent daadwerkelijk positief getest worden en daarin ook nog eens vele onzekerheden zitten, kan je je afvragen of een gebruikelijke anamnese met aanvullend onderzoek niet kan volstaan om de coronazieken te diagnosticeren en hen op effectieve wijze van de nodige zorg te voorzien. Je hoeft corona echt niet te ontkennen, om je af te vragen of dit beleid bijdraagt aan de meeste mensen hun gezondheid in Nederland. Of dit niet juist ook nog de gezondheid ondermijnt van mensen die nu nog 100 procent gezond zijn? Is dit echt wat we allemaal op het spel willen zetten? De angst die we willen zaaien? De armoede die we willen oogsten en die juist dan nog veel meer ziekte zal ontketenen? Hebben we daarvan niet genoeg voorbeelden in de wereld? Ja, we moeten corona serieus nemen, net als de griep en andere ziekten waar je dood aan kan gaan, maar is dit de manier waarop we dit het meest effectief doen? Wie dooft er nu uit: corona of (gezonde) mensen?

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving.

Foto: Vicki Van Lommel