De beer is los!

De beer is los!

LONGREAD – Onder de globalistische leiding van Kaag stevenen we af op een samenleving waarin mensen met het grootste Pavlov effect de meeste social credits scoren terwijl het moreel kompas overboord is gegooid, uitlopend op collectieve zelfmoord.

Nu Nederland heeft gestemd, ligt een coalitie van VVD, D66, CDA en Partij van de Arbeid voor de hand. Rutte, Kaag, Hoekstra en Ploumen zijn namelijk kind aan huis bij het World Economic Forum (WEF). Nu de pandemie volgens de CEO WEF, Klaus Schwab, “a rare but narrow window of opportunity” representeert om de gehele wereld te resetten moet de vaart erin blijven om binnen 10 jaar Nederland op te heffen, een ‘digital currency’ in te voeren en iedereen afhankelijk te maken van de globalistische overheid, zodat niemand noch enige vrijheid noch enige privacy overhoudt. Dat is het beoogde doel en de spelregels zijn nu helder dankzij D66 en VVD.

Spelregels 

De VVD lijkt immers wel erg uitgegleden met zijn potlood, dat ze zelfs een groot deel van de Groningse gemeenten blauw hebben gekleurd. Zoveel blauw is claimen dat Groningers die al jaar en dag mogen wegkwijnen in hun gescheurde huizen van de VVD en straks nog eens tegen hun wil in een kerncentrale in hun voortuin geschoven krijgen, nog massaal op deze partij zouden stemmen?! Dat er best nog veel mensen NPO kijken is één ding, maar de staatsomroep is in dit dossier heus niet nodig voor Groningers om te weten hoe ze gepiepeld w(e)(o)rden door onder andere de VVD-ers Rutte en Wiebes. Vanuit dat perspectief is het ook ongeloofwaardig dat ook de demissionaire partij D66 er zetels zou hebben bijgekregen. Een partij die afgelopen 4 jaar meegeholpen heeft aan de afbraak van Nederland en medeverantwoordelijk is voor het ‘Ongekend Onrecht’ dat mensen is aangedaan in de toeslagenaffaire. Deze mensen die nog steeds op een houtje mogen bijten, omdat de 30.000 euro van de Belastingdienst meteen vergezeld w(e)(o)rd(t) met een schuldvordering van diezelfde overheidsinstantie. Dat er ook in Nederland mensen zijn met een egocentrisch individualistisch bord voor de kop is één ding, maar niet circa 1,8 miljoen kiezers. Als het daadwerkelijk zo is dat wel zoveel mensen hebben gestemd op een partij die medeverantwoordelijk is voor zoveel ongekend onrecht, en deze mensen ook nog eens de maatschappelijk disruptieve identiteitspolitiekagenda lopen te pushen, dan mogen deze eerst een keer in de spiegel kijken zodat ze kunnen aanschouwen hoe asociaal ze zelf in het leven staan. Dit is niet hoe je een samenleving creëert waarin het vanzelfsprekend dient te zijn dat je naar elkaar omkijkt. 

Pseudo-medische apartheid & megapolen

Bij een sociale samenleving past geen ‘premier’ Kaag die er openlijk voor uitkomt dat ze warm loopt voor de maatschappelijk segregerende  Israëlische pseudo-medische dictatoriale apartheid die daar al volop gaande is. De opdracht aan Kaag om Nederland en daarmee Europa af te schaffen, waarmee alles tot eenheidsworst wordt gekneed, wordt niet alleen een schandvlek in de Nederlandse maar tevens Europese geschiedenis. Maar wie kan haar kwalijk nemen dat ze dat niet begrijpt, gezien ze al jaar en dag niet alleen geen onderdeel uitmaakt van Nederland, maar ook niet van Europa. Ze leeft en ademt het globalisme uit, wat ook haar opdracht is: Nederland reduceren tot een van de stedelijke megapolen van de wereld met 30 miljoen inwoners in samenhang met Vlaanderen en Nord Rhein Westfalen. 

Suïcidaal deugsysteem

Allen interconnected met het internet, lijken de planmakers weinig besef te hebben van het feit dat ze met complete digitalisering en het digitaal nudgen van mensen in stedelijke megastallen alle innovativiteit in de kiem smoren in plaats van faciliteren. Gewoonweg omdat ze een werkelijkheid creëren waarin de mensen met het grootste Pavlov effect het hoogste aantal ‘social credits’ scoren. Gezien de gebruikte modellen nu al niet overeenstemmen met ethiek en realiteit, is de mensheid met het huidig beoogde plan gedoemd tot collectieve zelfmoord zodra de social credits criteria de samenleving hebben gereduceerd tot een blind ‘deugsysteem’ dat het menselijke moreel kompas volledig de nek omdraait. Big Tech, Big Pharma, Big Banks, Big Media, Big… zijn echter op dit moment zo overtuigd van het ingebeelde succes van hun megalomane plannen, in navolging van China, dat ze zich niet realiseren dat ze in volle vaart van de 21ste eeuw ‘the age of stupidity’ aan het maken zijn waarbij iedereen die de rode vlag wappert, direct met blinde absurditeit wordt gecanceld. We stevenen in sneltreinvaart af op een wereld waarbij ze vergeten zijn de noodrem in te bouwen: ‘What could possibly go wrong!’ 

Nihilistische stroming

Ooit hing het scheppen van welvaart en innovatie samen met het ‘anders’ doen en durven zijn dan de concurrentie. Op welk moment heeft Europa bedacht dat het slimmer is om net zo stom te zijn als rivaal China? En als je het Nederlandse politieke spectrum nu aanschouwt, lijkt de toekomst voor de Nederlandse bevolking gitzwart, omdat vele van die zogenaamde volksvertegenwoordigers meer geïnteresseerd lijken te zijn in hun politieke prestige baantje dan zich eerst af te vragen of ze überhaupt de competenties bezitten om Nederland op een verantwoorde manier te vertegenwoordigen. Onnadenkend wauwelen ze allemaal de mondiale klimaat- & milieu-, identiteits- & diversiteits- en corona- & vaccinatie-agenda na, terwijl de meesten van hen mogelijk de klok wel hebben horen luiden, maar feitelijk niet eens weten waar de klepel hangt. 

Deze nihilistische politieke en pseudo-intellectuele stroming leidt niet alleen tot het vernietigen van wat ooit dankzij ratio en wetenschap is opgebouwd, maar bedreigt nu ook ieders individuele en collectieve gezondheid. Met VVD en D66 aan het roer is het zeer reëel dat de Nederlandse bevolking namelijk een vaccinatieplicht opgelegd krijgt, hebben deze partijen via een motie laten weten. En de media laat u alvast aan de gedachte wennen dat ook uw kind straks een coronavaccin krijgt. Zelfs basisschoolkinderen worden nu al op school geterroriseerd met de anderhalvemetersamenleving, mondkapjesplicht, quarantaine en de door de overheid beoogde testsamenleving. Alles is erop gericht om mensen te indoctrineren met de gedachte dat de ander per definitie te allen tijde een gezondheidsgevaar voor u is. Volgens de Van Dale betekent indoctrinatie ‘systematische beïnvloeding met het doel eigen ideeën kritiekloos te laten aanvaarden’. Wie kritiek heeft wordt stelselmatig gecensureerd of zelfs als geheel van social mediaplatformen afgegooid: heden ten dage ‘cancel culture’ á volonté! Het is de doodsteek voor sociale cohesie en democratie.

Onrechtsstatelijkheid

En terwijl een deel van de Nederlandse bevolking onnadenkend het woord ‘wappie’ en/of ‘anti-vaxxer’ repetitief echoot over social media naar mensen die zich veelal deugdelijk hebben geïnformeerd en al hun voorgaande vaccinaties gewoonweg hebben gehad, zag de grote meester dat het goed was. Of deze nog heel lang genoegzaam zal toekijken is maar de vraag, gezien steeds meer mensen doorkrijgen dat zelfs een steeds groter groeiende groep hoogopgeleide weldenkende mensen zich al een tijdje aan het uitspreken is tegen deze waanzin en de onterechte etikettering ‘wappie’, ‘complotdenker’, ‘rechts-extremist’,… die andersdenkenden per definitie naar willekeur krijgen opgeplakt. Het is tegenwoordig een van de manieren om in een oceaan van propaganda nog bronnen te vinden die wel betrouwbaar zijn. Zo blijkt op basis van onderzoek van de Oxford University dat juist overheden er niet vies van zijn om misinformatie te verspreiden. Wou Ollongren juist bij wet gaan regelen dat de overheid het alleenrecht krijgt op het verspreiden van nepnieuws in plaats van de Nederlandse bevolking er tegen te beschermen? Laat Omtzigt die bezem dan maar eens flink door die onrechtsstatelijke kast halen. Het wordt hoogtijd dat juist partijen als VVD en D66, maar ook politici van andere partijen een keer flink bijgespijkerd worden over hoe je een rechtmatig sociaal contract sluit met de bevolking die je vertegenwoordigt. 

Alles voor een ‘Verenigd Europa’

Op basis van de praktijken van afgelopen jaar lijkt het echter meer voor de hand liggend dat onder Kaag-bewind de censuur zal toenemen en alle tegengeluid in de kiem zal worden gesmoord. De Wet ‘Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen’ is tijdens de vorige kabinetsperiode aangenomen en laat ook ruimte om onwelgevallige politieke opponenten monddood te maken. Evenals zou het niet merkwaardig zijn als buitenproportioneel excessief politiegeweld, zoals waaraan gewone mensen op 14 maart 2021 op het Malieveld bloot werden gesteld, zal toenemen. Een politieagent heeft aan de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC) verklaard dat het overtreden van de anderhalve meter, iets dat lastig na te komen is in een groep, volgens hogerhand reden is om op te treden. Het is blijkbaar normaal om als Romeo een bezorgde demonstrant voor een politiebus te gooien of onophoudelijk met een wapenstok te slaan terwijl de demonstrant in kwestie een beet van een politiehond tracht te voorkomen. Meerdere politieagenten hebben verklaringen afgelegd aan de BPOC. Is dat de verbinding waarvoor Kaag wil gaan zorgen: het in de kiem smoren van legitiem tegengeluid? Ze heeft immers de opdracht gekregen om als voormalig medewerker van de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals (SDG) van diezelfde VN uit te rollen in Nederland. En het correctief bindend referendum dat zij voorstaat is een wassen neus, gezien zij de voorwaarde eraan wil verbinden dat EU verdragen er niet onder vallen, terwijl onder haar bewind Nederland dient te worden opgeheven ten behoeve van een ‘Verenigd Europa’. 

Demonstratierecht

Tegenwoordig is Nederland zover afgegleden dat je de coronareligie van de overheid niet in vraag mag stellen, wil je voorkomen dat je hersenpan zonder enige gefundeerde aanleiding in elkaar wordt geramd. Als er alleen mag gedemonstreerd worden binnen de kaders van het overheidsbeleid, blijft er niks meer overeind van enige democratie en is Nederland verworden tot een fascistische staat. Waarbij het demissionaire kabinet afgelopen zondag met autoritair gezag heerste. Diezelfde politici staan op basis van het voorliggende verkiezingsresultaat nu weer op het punt om voor minstens vier jaar de macht te grijpen. Het is niet ondenkbaar dat ze dan vaker excessief geweld tegen de bevolking zullen gebruiken. Begrijpen mensen nu waarom er afgelopen kabinetsperiode vele momenten waren waarop de bevolking met verbazing zat te kijken waarom het kabinet niet viel? Ze hadden een opdracht van hogerhand te voltooien en daar moest elk enigszins op het eerste gezicht tegenstrijdig standpunt voor wijken. Zelfs nog nadat het rapport ‘Ongekend onrecht’ er lag. 

The ‘Great’ plan

Als die VN SDG doelen echt zó geweldig zijn voor de wereldbevolking en dus ook de Nederlandse bevolking, dat ‘Build Back Better’ Great Reset plan van het WEF een waar walhalla wordt voor de mensen, waarom doen de bedenkers van dit plan het dan af als een grote complottheorie bedacht door wappies? Welke wereldburger wil er namelijk niet meedoen aan een plan waarin alle ellende in hun leven met één simpele druk op de knop wordt opgelost? Waarom zo stiekem doen? Het plan gaat toch zogenaamd zo geweldig voor iedereen ter wereld uitpakken: “You’ll own nothing and you’ll be happy”?

Of hebben die wappies het dan toch bij het rechte eind dat de gehele wereldbevolking op onrechtmatige wijze bestolen zal worden van al hun bezit waarvoor ze al levenslang hard werken en ze onder voorwaarde van het accepteren van een universeel basisinkomen, weliswaar bevrijd zullen worden van al hun schulden, maar ook al hun bezit, vrijheid en privacy. Dat ze zelfs niet meer het beslissingsrecht zullen behouden om wel dan niet gevaccineerd te worden. De wereldbevolking gereduceerd tot ‘cattle’ dankzij de ‘opportunities’ die 5G biedt voor wereldwijde digitale surveillance, artificiële intelligentie en robotisering. 

Vaccinatie-agenda

Je huisdier slaagt erin om levenslang gezond te leven met amper een dierenartsbezoek, maar de Europese Commissie meent dat élk mens per definitie structureel en repetitief ingespoten moeten worden met allerhande lichaamsvreemde substanties, waarvan de effecten op langere termijn nog onbekend zijn, omdat anders volgens hen zelfs gezonde mensen überhaupt niet gezond zouden kunnen zijn. Ze hebben er zelfs een heuse ‘Vaccinatie-agenda 2030’ voor opgetuigd. Als Mengele nu had geleefd, had hij zijn experimenten kunnen botvieren op bijna 8 miljard mensen met de goedkeuring van miljoenen mensen die het normaal lijken te vinden dat nu gezonde mensen tussen de 20 en 50 jaar overlijden aan het Astrazeneca vaccin om (meervoudig) chronisch zieke mensen, die in overgrote meerderheid de gemiddelde levensverwachting van 75 jaar al hebben bereikt, nog een paar zieke maanden extra te geven. Iedere arts, ieder individu die deze experimentele substantie inspuit, waarvoor op dit moment slechts een voorwaardelijke vergunning is afgegeven, kan mogelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die optreedt. Dus bezin eer je begint, want ‘ich habe nicht gewusst’ is geen optie! Dat geldt ook voor álle politici die dit vaccinatiebeleid faciliteren en propaganderen. Er is nu dusdanig zoveel betrouwbare wetenschappelijke informatie voorhanden, dat je je niet langer kan verschuilen achter onwetendheid. Gerechtigheid zal zegevieren en door het tentoonspreiden van excessief geweld heb je je hand overspeeld. 

Onbetwistbare rechten

Het is ieders geboorterecht om zelf te bepalen wat wel en niet met je lichaam gebeurt. Niets kan je dit recht ontnemen, zelfs geen wet. Zonodig gelden andere regels als iets of iemand je dit recht in welke zin dan ook probeert te ontnemen. Eveneens is het opdringen van een basisinkomen en het daarmee opleggen van afhankelijkheid een misdaad waartegen je jezelf mag beschermen. Als je wordt bestolen van bezittingen die je rechtmatig hebt verdiend, is dat te allen tijde diefstal, ookal wordt deze beroving gelegitimeerd bij wet. 

Daarnaast is het de primaire plicht van elke ouder om zijn kind tegen élke psychische en/of lichamelijke dreiging te beschermen, waartegen het kind zichzelf niet kan beschermen. Zelfs de overheid kan dat ongeschreven contract tussen ouder en kind niet verbreken. 

Dit alles zijn rechten van elk individu, die bij schending levensbedreigend zijn en dus nooit opzij geschoven kunnen worden, zelfs niet bij wet, zelfs niet door de overheid. Het beschermen van deze rechten kan dan ook nooit rechtmatig strafrechtelijk vervolgd worden. Evenals is het onderdeel van het sociaal contract tussen mensen om te borgen dat deze rechten van elk individu gerespecteerd worden en is het onderdeel van een ongeschreven overeenkomst om in deze voor mekaar op te komen als deze rechten iemand dreigen ontnomen te worden.

Een overheid heeft nooit het recht je onrechtmatig te bestelen van de onaantastbaarheid van je lichaam, je gezondheid, je sociale omgeving, je bezittingen noch je leven. Niemand is ooit meer waard dan een ander, ookal zijn er mensen die dat wel denken. De 21ste eeuw heeft door de technologische mogelijkheden die voorhanden zijn de potentie in zich om het tijdperk te worden waarin de gehele wereldbevolking zichzelf uit armoede kan verheffen. Echter dient elk individu nu dan wel bewust het stuur van zijn leven in handen te nemen en te bepalen welke wereld hij voorstaat en daarnaar te gaan leven. Want als we dat niet doen, is de kans anders zeer aannemelijk dat we afstevenen op collectieve zelfmoord omdat de huidige machthebbers besloten het moreel kompas over te laten aan algoritmen en de mensheid op een punt kwam waarop geen enkel individu meer durfde aan de noodrem te trekken, vanwege angst om door social credits van honger te sterven. 

Overmoedige blindheid

Hoezo toe willen naar een wereld waarin we door middel van microchips ons IQ verhogen? Alsof IQ slechts draait om een grotere harde schijf. Overduidelijk is dat we niet eens in staat zijn om onze huidige aangeboren intelligentie naar behoren in te zetten, wat voor catastrofe roepen we dan niet over ons als mensheid af als we door overmoedigheid de volledige controle verliezen?

Is er dan niemand van deze planmakers, machthebbers in staat om onderbouwde tegengeluiden naar waarde te schatten en deze serieus te nemen? Het is gewoonweg absurd te verwachten dat 8 miljard mensen instemmen met collectieve zelfmoord. Wie zo arrogant is en blijft naar goed bedoelde andere ideeën en waarschuwingen, moet niet verbaasd zijn dat hij alleen komt te staan. Dan bouwt de alsmaar groeiende groep van andersdenkenden daarnaast wel een nieuwe samenleving waarin wel iedereen welkom is en de ruimte krijgt zich te ontwikkelen! Deze groep is klaar met ‘collateral damage’ en past voor een toekomstbeeld van collectieve suïcide.

 

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com